Publicerad 2019-11-15 10:25

Senast uppdaterad 2019-11-15 10:27

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.