Publicerad 2020-02-03 09:45

Senast uppdaterad 2020-02-03 09:49

Anslag: justerat protokoll

Finsam hade sammanträde 24 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.