Publicerad 2020-02-12 10:12

Senast uppdaterad 2020-02-12 10:16

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.