Publicerad 2020-02-12 10:17

Senast uppdaterad 2020-02-12 10:20

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 3 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.