Publicerad 2020-05-13 13:58

Senast uppdaterad 2020-05-13 14:05

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 4 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.