Publicerad 2020-05-18 15:30

Senast uppdaterad 2020-05-18 15:36

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.