Publicerad 2020-05-20 14:11

Senast uppdaterad 2020-05-20 14:12

Anslag: justerat protokoll

Valnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.