Publicerad 2020-05-22 08:44

Senast uppdaterad 2020-05-22 08:47

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.