Publicerad 2020-05-22 09:10

Senast uppdaterad 2020-05-22 09:16

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 19 maj. Protokollet för § 60 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.