Ängslätts förskola

Under perioden då Nya Ängslätt byggs, befinner sig förskolan i lokalerna för Lovisagårdens förskola på Hedmätaregatan 1.

Till Lovisagårdens förskola vill vi att barn, vårdnadshavare och personal kommer med glädje och förväntan. För oss är det viktigt att varje barn känner sig betydelsefullt och unikt.

Lovisagårdens förskola består av avdelningarna Lupinen (1-3 år), Smörblomman (1-3 år), Blåklinten (3-5 år) och Vallmon (3-5 år).

Utveckling och lärande

Våra kompetenta och engagerade pedagoger skapar möjligheter för att just ert barn ska få de bästa förutsättningarna till utveckling och lärande under sina viktiga år på förskolan.

I lekens form utforskar barn och pedagoger tillsammans de projekt som barnen finner intressanta. Barnen ges gott om tid för självständighetsutveckling, samt goda förutsättningar att utveckla en positiv självkänsla.

Viktiga datum

Under våren 2020 har vi verksamhetsutvecklingsdagar den 20 mars och 8 maj. Då är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Blåklinten 0709-14 56 13
Lupinen 0709-14 55 40
Smörblomman 0721-82 60 70
Vallmon 0709-14 56 66

Senast ändrad: 2019-11-29 09:11