Samverkan med vårdnadshavare 

  • Under inskolningen är föräldrars delaktighet viktig och självklar. Här lär både barn och föräldrar känna personalen, lekkamraterna samt avdelningens verksamhet och rutiner.
  • Varje dag sker viktiga samtal både vid lämning och hämtning.
  • Pedagogerna ger löpande information i månadsbrev och på Instagram om vad som sker på avdelningen och förskolan. Dokumentation i bilder och text på lärmiljöer och material belyser barnens förundran, upplevelser, dagens aktivitet eller arbetsmetod.
  • Föräldramöte ordnas i september-oktober.
  • En gång/termin kallas föräldrarepresentanter till föräldrasamrådsmöte med förskolechef och personalrepresentanter.
  • En gång/år kallar vi till utvecklingssamtal.
  • Varje år ber vi våra föräldrar att svara på en enkät. Svaren hjälper oss att vidareutveckla vår verksamhet


Senast ändrad: 2019-04-12 13:51