Om Äppelrosens förskola

Vi på Äppelrosens förskola arbetar aktivt och medvetet med språket. Vi vill ge varje barn möjligheter till ett berikat talspråk, samt kunna uppfatta och förstå ordets betydelse, förklaring och innebörd. Många barn är flerspråkiga och vi har som uppgift att stärka, stödja och uppmuntra barnen till att använda både sitt eget modersmål och det svenska språket. Ett rikt språk ger ett rikt liv, med möjligheter att uttrycka känslor, tankar och reflektioner.

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet som alla förskolor i Malmö stad arbetar med har Äppelrosens förskola tagit fram tre utvecklingsområden som vi har särskilt fokus på i vårt utvecklingsarbete. Dessa tre områden är ”Uppföljning, utvärdering och utveckling, Leken och Barns rätt till stöd”.

”Barns rätt till stöd” är stadsövergripande och är ett område som alla förskolor i Malmö stad arbetar med.

Förskolans rutiner
Vi tycker det är viktigt att skapa tydliga rutiner för barnen, där barnen känner sig trygga hos oss. Barnen får möjligheter till att samtidigt både vara i, och ta ansvar på förskolan.

Utomhusvistelse

Vi har en härlig gård som bidrar till mycket lek och äventyr. Ibland lämnar vi gården och tar en promenad till någon närliggande park, besöker någon lekplats eller utforskar vår närmiljö på andra sätt.

Föräldrasamverkan

Vi vill att varje familj ska få en god introduktion i förskolan och utveckla ett gott samarbete under barnets vistelse hos oss. Därför gör vi vårt bästa för att ”bygga starka broar” mellan förskolan och hemmet. Kontakten med er föräldrar är en viktig del och en god relation med er kommer vara en hjälpande hand för oss i vårt yrke.

Senast ändrad: 2019-02-04 08:27