Skapande skola

Foto: Chris Munsey

Skapande skola är en nationell satsning som finansieras av Statens kulturråd. Bidrag fördelas årligen till grundskolans årskurs F-9 för att ge elever möjlighet till kreativa konst- och kulturprojekt i skolan.

Målet är att långsiktigt integrera konst och kultur i undervisningen. Skapande skola utgör ett komplement till Kulturkartans utbud och skolans egen budget. Det ligger i skolans uppdrag (Lgr11) att uppmärksamma såväl intellektuella som praktiska, sinnliga och estetiska aspekter. Eleven ska tillgodogöra sig förmågan till eget skapande och olika kulturuttryck ska vara en del av undervisningen.


Information till fristående skolor

För en fristående skola görs ansökan direkt till Kulturrådet av den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet. Om du som fristående skola har frågor kring till exempel ansökan och kulturaktörer kan du vända dig till barnkulturenheten@malmo.se.

Information till kulturaktörer

Skapande skola är ett samarbete mellan skolan och kulturaktörer. Skapande skola gör det möjligt att integrera professionell kulturverksamhet i skolan. Detta innebär att kulturaktören måste uppfylla Kulturrådets kriterier som professionell utövare. I korthet innebär det att aktören ska ha en relevant högre utbildning eller tre års (fem år för bildkonstnärer) arbetslivserfarenhet. Kulturrådets kriterier

Information till grundskolor i Malmö

Ansökan om bidrag för de kommunala skolorna görs av grundskoleförvaltningen. Se information på grundskoleförvaltningens sidor på Malmö stads intranät Komin. För en fristående skola görs ansökan direkt till Kulturrådet av den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet. Om du som fristående skola har frågor kan du vända dig till barnkulturheneten@malmo.se.           

Kulturaktörer att samarbeta med

Söker du en kulturaktör inom en specifik yrkeskategori? Då kan du ta kontakt med någon av centrumbildningarna som representerar mängder av aktörer inom det fria kulturlivet. Centrumbildningarna samlar de fria professionella kulturutövarna i Sverige. Du kan också kontakta Arbetsförmedlingen Kultur Syd.

Centrum för dramatik Syd

Vi förmedlar professionella manusförfattare och dramatiker till Skapande skola-aktiviteter. Till vardags skriver de pjäser, tv-serier och filmer - många av dem är också utbildade skådespelare, dramapedagoger, regissörer eller sångtextförfattare. Vi har många olika aktiviteter för F-9, såsom skrivarverkstäder, teater-/dramaverkstäder, och vi hjälper gärna till att planera för Skapande skola-projekt. Kontakt: syd@centrumfordramatik.se

Danscentrum Syd

Vi har professionella koreografer och dansare som erbjuder dans som Skapande skola-aktivitet för alla årskurser. Kontakta oss så hittar vi en färdig dansaktivitet som passar er eller så formar vi en tillsammans. Kontakt: syd@danscentrum.se

FilmCentrum Syd

FilmCentrum Syd har professionella filmare, med lång erfarenhet som kan erbjuda filmarbete som en Skapande skola-aktivitet. Kontakta oss så hittar vi en filmaktivitet som passar er eller så formar vi en tillsammans. Kontakt: annelie@filmcentrumsyd.se

Författarcentrum Syd

Genom oss kan du boka författare till uppläsningar, författarbesök i skolan, skrivarverkstäder, debatter, föredrag, poesifestivaler, studiedagar med mera. Förmedlingens service är kostnadsfri. Det finns många sätt att arbeta med skrivande och litteratur för att stärka elevernas kreativa förmåga och skaparlust. Författare kan med inspirerande seminarier och workshops hjälpa eleverna att hitta sin egen röst. Genom övningar kan de träna på och reflektera över sitt skrivande, och enskilt eller i grupp producera texter som i slutändan kan resultera i filmmanus, seriealbum, poesifestivaler, deckarantologier eller andra spännande projekt. Kontakt: jacob.akerstrom@forfattarcentrum.se

Illustratörscentrum

Hos Illustratörcentrum hittar du några av Sveriges mest folkkära barnboksillustratörer, populära serietecknare och skickliga animatörer. Våra medlemmar är över 1 400 som tillsammans täcker in nästan alla områden inom visuell kommunikation. Våra medlemmar kan hjälpa er med att metodiskt planera och genomföra projekt där eleverna får skapa bilder, antingen i större utställningar eller som egna arbeten. Det kan vara allt från grundläggande animering till att teckna av naturen, eller varför inte rita serier för att skildra historien? Kontakt: http://illustratorcentrum.se/sv.html/kontakt

Konsthantverkscentrum Syd

Konsthantverkscentrum representerar 800 yrkesverksamma konsthantverkare med unik kompetens inom olika material; glas, keramik, textil, metall/smycke. Med konsthantverkarens gedigna kunskap om den kreativa processen från idé till färdig produkt utgör denna yrkesgrupp en intressant och givande resurs i skolan. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att hitta en lösning som passar er skola. Kontakt: skane@konsthantverkscentrum.se

Konstnärscentrum Syd

Konstnärscentrum hjälper dig att hitta en yrkesverksam konstnär, för ett längre eller kortare projekt eller workshops. Många konstnärer har lång pedagogisk erfarenhet och några presenterar projektidéer, på hemsidan, för inspiration och som exempel. Kontakt: info@birgittaheiling.se

Musikcentrum Syd

Musikcentrum Syd är en medlemsstyrd organisation och  arbetar för att skapa arbetstillfällen och verkar kulturpolitiskt för sina medlemmars intressen. Kontakt: info@musikcentrumsyd.se

Seriefrämjandet

Serieförmedlingen är Seriefrämjandets länk mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Vi ser till att göra det enkelt, roligt och kreativt att arbeta med tecknade serier i dess många former. Serieförmedlingen erbjuder service i form av rådgivning, information, mallar och rekommendationer. Kontakt: serieformedlingen@serieframjandet.se

Teatercentrum Södra

Här hittar du professionella fria teatergrupper och scenkonstnärer med ett stort utbud av föreställningar för alla åldrar.  Vi förmedlar ett brett utbud av Skapande Skola-projekt som möter olika behov och önskemål. Dessutom finns här stor yrkesmässig kompetens i att hålla workshops inom olika scenkonstområden som bl.a. teater, drama, mim, dockteater och improvisation. Kontakt:  anneli.sandell@teatercentrum.se

AF Kultur Syd

På Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd hittar du professionell kompetens inom kultur- och mediaområdet. Med en bred kunskap inom kultur- och mediearbetsmarknaden och daglig kontakt med erfarna, yrkesutövande kulturskapare inom alla kulturområden kan AF Kultur Media hjälpa dig som skola att hitta kulturaktörer som möter era behov och önskemål. Kontakt: ella.holmstedt@arbetsformedlingen.se

Senast ändrad: 2018-07-23 11:09