Komvux Malmö Södervärn

Våra grundläggande och gymnasiala kurser är på Heleneholmsskolan.

All undervisning inom grundläggande och gymnasiala kurser vid Komvux Malmö Södervärn sker på Heleneholmsskolan, Munkhättegatan 1, 214 56 Malmö.
Tel. reception: 040 - 34 33 35

De flesta av våra SFI-kurser är på Södervärnsskolan.

Kurser i Svenska för invandrare (SFI) inom Komvux Malmö Södervärn har vi på Spårvägsgatan 9, 214 27 Malmö.
Tel. reception: 040 - 34 32 55

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.
Vid anmälan - ring 040-68 49 442
Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-16 14:00