Varför skyfallsanpassning?

Skyfall och översvämningar tillhör framtidens stora utmaningar som vi behöver hitta lösningar på. Vi vet att vi inte kan lösa problemen med bara ingenjörskonst och större ledningar. För att göra plats för vattnet i våra städer behöver vi arbeta tillsammans – kommun, VA SYD och alla som bor och verkar i Malmö. 

Klimatförändringar drabbar nu delar av världen som tidigare varit förskonade. Hur extrema skyfall ska kunna hanteras är relativt nytt för Malmö stad och andra svenska kommuner. Det värsta skyfall som drabbat Skåne, och särskilt Malmö, föll den 31 augusti 2014. Delar av Malmö fick då 100 m.m. regn på 24 timmar. Dagvattensystemen kunde inte ta emot de stora vattenmängderna och flera områden i staden översvämmades.

Kostsamt arbete som måste prioriteras

Skyfallen är oerhört kostsamma för samhället och individen – såväl materiellt som emotionellt – och är en av våra viktigaste frågor. Detta är en utmaning för hela staden och alla måste vara delaktiga, för att skapa ett Malmö som är mer säkrat mot konsekvenserna av kommande skyfall.

Malmö stads förvaltningar har tillsammans med VA SYD tagit fram en skyfallsplan. Detta innebär att vi har en långsiktig och konkret handlingsplan för hur staden ska rustas mot skyfall.

Skyfallsanpassningen är ett långsiktigt arbete och alla måste hjälpas åt. Som fastighetsägare har du ansvar för att ta hand om vattnet på den egna tomten. Gör det på ett hållbart sätt så minskar du också risken för översvämning, både hos dig själv och andra. Hur mycket vatten får plats hos dig? På VA SYDs hemsida Plats för vattnet hittar du inspiration och information om detta.

Översvämning?

Här kan du läsa om vad du kan tänka på innan, under och efter ett eventuellt regn eller skyfall.

VA SYDs kundservice: 040-635 10 00

Malmös skyfallsplan (pdf, 11.8 MB)

Senast ändrad: 2021-02-12 11:31