Slutkonferens 21 april 2021

Projektet "Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen" startade i maj 2018, hade uppstartskonferens i oktober samma år och har nu efter snart tre år närmat sig slutet. Vi vill nu bjuda in dig till slutkonferensen den 21 april 2021.

På slutkonferensen presenterar vi de rön och rekommendationer vi kommit fram till för att utvecklingen av framtidens transportsystem i regionen ska fortsätta på bästa sätt. Hör politiker, tjänstemän och näringslivets representanter uttala sig om framtidens infrastruktur.

Program

Program för slutkonferens om Greater Copenhagen 21 april 2021

09.00 - 09.15

Välkommen

09.15 - 09.30

Introduktion till Greater Copenhagen-samarbetet och trafikchartern

09:30 - 10:45

Framtidens mobilitet. Presentation och slutsatser


Paus

11:00 - 12:15

Strategiska scenarier för tågtrafiken. Presentation och slutsatser


Lunch/Frokost

13:00 - 14:15

Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem. Presentation och slutsatser


Paus

14:30 - 15:30

Paneldebatter med politiker och näringslivets representanter

15:30 - 16:00

Avrundning

Se programmet som pdf (pdf, 274.3 kB)

Följ hela eller delar av konferensen digitalt. Konferensen kommer att spelas in och kan ses i efterhand.

Teckning från uppstartskonferensen av Louise Wester

Teckning från uppstartskonferensen av Louise Wester

Anmälan

Boka in dagen i din kalender och anmäl dig här:

Projektet Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagens logotyp
Interregs logotyp

Projektet får stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrack.