Småhustomter

I Malmö stad är det fastighets- och gatukontoret som administrerar och tillhandahåller småhustomter för dig som önskar bygga ditt eget hus. 
Här hittar du lediga tomter, ställer dig i tomtkö, följer dina ärenden och får svar på vanliga frågor om tomtkön.

För att få köpa en tomt behöver du registrera dig till Malmö stads tomtkö och betala köavgift.

Grön=Ledig  Gul=Reserverad  Grå=Kommande tomtområde

Antal dagar att svara på tomterbjudande

Antalet dagar att svara på tomterbjudande har ändrats från 5 dagar till 3. Detta för att snabba på erbjudandeprocessen. Tänk på att göra klart med banklånelöfte i god tid, gärna under intresseanmälningsperioden.

Släppta tomter

Ängsövägen, Tygelsjö (9 tomter) - Tilldelning pågår.

Område: Väster

Kommande tomtområde

Tänk på att detta är ungefärliga tider och inga exakta datum.

Stensåkers Gård, Oxie - etapp 3 (2018)

Område: Söder

Område öster om Gamla Borrebackevägen, Västra Klagstorp
(2018, 1 tomt)

Område: Väster

Nummertolvsvägen (tidigast 2021, 3 tomter)

Område: Öster

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-15 09:54