Lediga tjänster specialpedagog och speciallärare

Här finns information om lediga tjänster som specialpedagog och speciallärare inom Malmö stads grundskolor. Sidan uppdateras regelbundet med nya lediga tjänster så återkom gärna och kika på våra vakanser löpande! Observera att tjänsterna nedan har olika ansökningstider. När du ansöker om ett jobb, ange den kod som står angiven för respektive tjänst.

I beskrivningen av varje tjänst ser du särskilda arbetsuppgifter och kvalifikationskrav. Grundkraven för specialpedagog och speciallärare framgår av samlingsannonsen som du kommer tillbaka till när du klickar på Sök jobbet.

Aktuella tjänster just nu:

Vid frågor, kontakta gärna rekryteringsenheten inom grundskoleförvaltningen eller de kontaktpersoner som anges vid varje tjänst.

Gullviksskolan

Speciallärare

 Arbetsuppgifter
Vårt EHT-team är i ett spännande utvecklingsarbete. EHT-teamet är viktigt i vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Samtliga har en viktig roll där vi utifrån våra olika kompetenser och roller ska arbeta för varje elevs bästa skola. Vårt EHT består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, socialpedagoger och skolledning.

Som speciallärare hos oss kommer du att arbeta på uppdrag från EHT med framför allt elever som riskerar att inte nå målen. Du har specifikt fokus på våra elevers måluppfyllelse i matematik. Genom att screena, analysera och vara delaktig i elevernas undervisning bidrar du till att utveckla elevernas utveckling i matematik.

Särskilda kompetenskrav
Vi söker dig som är utbildad alternativt pågående utbildning speciallärare i matematik. Du bör ha IKT kompetens och ett intresse för att använda olika kompensatoriska hjälpmedel för att tillgängliggöra undervisningen. Du är idérik och stimuleras av utmaningar, är flexibel och har lätt för att samarbeta. Du ser utvecklingsarbete som en självklar del i din roll och vill samarbeta med skolans övriga pedagoger. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper och har en helhetssyn. Du har goda kunskaper och ett brinnande intresse för elevers utveckling i matematik.

Kontakt: Kim Sjöberg, rektor, 0733‑76 41 57, kim.sjoberg1@malmo.se

Ansök senast: 24 oktober 2018

Kod: GULL20

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Tillträde: 9 januari 2019

Fackliga företrädare: 

Bengt Lövqvist, Lärarnas riksförbund, bengt.lovkvist@malmo.se, 0723‑99 60 36

Emir Cirkic, Lärarförbundet, emir.cirkic@malmo.se, 0708‑64 48 18

Läs mer om skolan

Speciallärare språk, läs och skriv

 Arbetsuppgifter
Som speciallärare på Gullviksskolan så är du en viktig kugge i vårt systematiska kvalitetsarbete. Elevhälsan arbetar hela tiden med att utveckla sitt eget arbete både när det gäller vårt främjande/förebyggande arbete och vårt arbete med särskilt stöd.
I ditt arbete hos oss kommer du bland annat:
- delta i skolans utvecklingsarbete
- bidra till att skapa tillgängliga lärmiljöer för våra elever
- ge specialpedagogiskt stöd åt elever och grupper
- Pedagogisk dokumentation som kartläggningar och ÅP

Särskilda kompetenskrav
Du har en påbörjad eller avslutad speciallärarutbildning
Du har goda kunskaper kring hur vi kan jobba för att vår skolas lärmiljö ska vara tillgänglig för alla och ge alla
våra elever förutsättningar att lyckas och utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Du har goda kunskaper om alternativ kommunikation (AKK) t ex bildstöd. Du är trygg i den pedagogiska dokumentationen och har erfarenhet av att göra ex pedagogiska kartläggningar och ÅP.

Kontakt: Lotta Mårtensson, bitr. rektor, 0734-16 42 79

charlotte.martensson@malmo.se

Ansök senast: 1 november 2018

Kod: GULL21

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 60-100%

Tillträde: 1 november 2018

Fackliga företrädare: Emir Circic, Lärarförbundet, 0708-64 48 18

emir.circic@malmo.se

Bengt Lövqvist, Lärarnas Riksförbund, 0723-99 60 36

bengt.lovqvist@malmo.se

Läs mer om skolan

Kirsebergsskolan

Speciallärare mot läs och skrivinlärning

 Arbetsuppgifter
Nu söker vi speciallärare som vill vara delaktig i att forma och utveckla vårt elevhälsoarbete på skolan!

Vi kan erbjuda dig en inspirerande och spännande arbetsplats där vi sätter eleven och elevens lärande i centrum. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet.

På vår skola har vi en positiv elevsyn med höga förväntningar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vi arbetar kollegialt med samtliga lärare med stöd av Skolverkets satsning Specialpedagogik för lärande. Vi arbetar tillsammans med Malmö Kulturskolas ”El Sistema”, för att eleverna ska få möjlighet att lära med alla sinnen.

Utifrån våra identifierade utvecklingsområden kommer vi under två år tillsammans med Skolverket bedriva en högkvalitativ kompetensutveckling. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet som våra elever de bästa förutsättningar för ett livslångt lärande. Det är du, som här tillsammans med oss, kan göra skillnad varje dag!

Arbetsbesbeskrivning
Vi vet att elevhälsans arbeta är central för att få alla elever att lyckas i skolan – därför satsar vi på ett team med speciallärare och specialpedagoger. Idag har vi tre specialpedagoger, två speciallärare och en logoped. Vi utökar nu vårt team med ytterligare en speciallärare mot läs och skriv. Arbetet kräver ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga samt en positiv elevsyn.

Du kommer att tillsammans med arbetslag, elevhälsoteamet och skolledning utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolan. Som speciallärare ingår du i elevhälsoteamet och har ett nära samarbete med övriga speciallärare och specialpedagoger på skolan. Skolans elevhälsoteam är viktigt i vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Här spelar alla en viktig roll där vi utifrån våra olika kompetenser. Vi har fördjupat vårt kvalitetsarbete utifrån ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd och fortsätter nu med detta arbete på både
process, struktur och individnivå.

Särskilda kompetenskrav
Du är legitimerad grundskollärare och speciallärare. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som grundskollärare, gärna flerårigt och vi ser även gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som speciallärare.
Du har kunskap om, och jobbar med, fokus på skolans uppdrag att hjälpa alla elever att utvecklas så långt som möjligt. Du bör ha IKT kompetens och ett intresse för att använda olika kompensatoriska hjälpmedel för att
tillgängliggöra undervisningen. Du har förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kolleger, föräldrar och andra berörda. Du är idérik och stimuleras av utmaningar, är flexibel och har lätt för att samarbeta.

Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Du ska ha ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Du ser utvecklingsarbete som en självklar del i lärarjobbet och vill samarbeta med skolans övriga pedagoger. Du är mål- och resultatinriktad, har goda
ledaregenskaper och har en helhetssyn. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Kontakt: Marie Wesén, rektor, 0709-15 23 56, marie.wesen@malmo.se

Ansök senast: 30 oktober 2018

Kod: KIRS30

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Tillträde: Snarast/enl. överenskommelse

Fackliga företrädare: Alf-Inge Fristedt, Lärarförbundet, 073-445 76 63
alf-inge.fristedt@malmo.se

Susanna Thomsen Forland, Lärarnas Riksförbundsanna.thomsen-forland@malmo.se

Läs mer om skolan

Malmö idrottsgrundskola

Specialpedagog

 Arbetsuppgifter
På Malmö Idrottsgrundskola söker vi nu en specialpedagog som ska vara en del av vårt EHT och verka för att alla elever når sin fulla potential. Du arbetar både med elever och lärare i din stöttande funktion och det är viktigt att du är en person som kan samarbeta med alla. Du har ett förebyggande och främjande tänk, men trivs också med att agera här och nu. Vi vill vara varje elevs bästa skola och behöver en specialpedagog som också drivs av det.

Särskilda kompetenskrav
Du har en specialpedagogutbildning med meriterande vana av specialpedagogiska utredningar och erfarenhet av specialpedagogiskt arbete på högstadiet.

Kontakt: Ola Kjerström, Bitr. rektor, 0708‑61 73 12, ola.kjerstrom@malmo.se

Ansök senast: 24 oktober 2018

Kod: MALM05

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Tillträde: 7 januari 2019

Fackliga företrädare: 

Jan-Åke Hagman, Lärarförbundet, janake.hagman@malmo.se, 040‑34 33 56

Läs mer om skolan

Rönnenskolan

Specialpedagog

 Arbetsuppgifter
Som specialpedagog har du ett nära samarbete med andra professioner i elevhälsan, med lärare och skolledning. Du verkar för att utveckla vår skola med målet att alla elever ska uppnå god måluppfyllelse.

På vår skola arbetar vi i tvärprofessionella team tillsammans med lärarna i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv handleder och stödjer du lärarna i arbetet med att möta elevers olika behov och förutsättningar. Vårt gemensamma arbete förutsätter ett inkluderande förhållningsätt där
värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget samspelar. Du kommer att ingå i elevhälsan som har ett nära samarbete med arbetslagen. Utifrån styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet ska du i samverkan med lärarna, skolledningen och elevhälsan forma en tillgänglig lärmiljö och organisera för en differentierad undervisning.

Genom att identifiera och analysera medverkar du i arbetet med att förebygga skolsvårigheter samt formar en hälsofrämjande skola som möter elevers olika förutsättningar och behov. Du kommer även att
ingå i vår utvecklingsgrupp. I uppdraget ingår att systematiskt och kontinuerligt arbeta med
handledningsgrupper för pedagogisk personal.

Särskilda kompetenskrav
Du har kompetens och erfarenhet av ungdomar med olika diagnoser. Meriterande är erfarenhet från undervisning på utanförskapsskolor.

Personlig kompetens:
Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga, initiativrikedom, ett flexibelt förhållningssätt och en positiv
elevsyn. Du har ett lågaffektivt bemötande och är lugn och trygg i dig själv. Du klarar av utmaningar, deltar i skolans utveckling och har hög social kompetens.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kontakt: Malin K Högström, bitr. rektor, 0721-940895

malin.kjellberg-hogstrom@malmo.se

Ansök senast: 30 oktober 2018

Kod: RÖNN15

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Tillträde: 1 januari 2019

Fackliga företrädare: Eva Olofsson, Lärarnas Riksförbund, 0763-19 84 55 eva.olofsson@malmo.se

Läs mer om skolan

Rörsjöskolan/Zenith

Specialpedagog

 Arbetsuppgifter
Kartläggning, utredning, handledning och observation av både enskilda barn, elever och grupper. Verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att utvecklas så långt som möjligt för att uppfylla kunskapskraven. Utbildning och handledning av personal. Stöd till ledningen i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd.

Vi ser att Du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet med eleven i centrum, där fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. Du kan ta initiativ, har lätt för att samarbeta med både barn och vuxna, är en god kommunikatör, har ett lösningsfokuserat synsätt och en positiv elevsyn.

 • God insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet.
 • God kännedom om kompensatoriska hjälpmedel.
 • God datorvana.
 • Legitimation i ämnena svenska, svenska som andraspråk eller matematik i åk 6-9 (meriterande)

Arbetslivserfarenhet

 • Erfarenhet av arbete som leg. lärare i åk 6-9
 • Erfarenhet av arbete som specialpedagog alternativt speciallärare utifrån aktuell tjänst. (meriterande)

Språkkunskaper

 • God svenska i både tal och skrift

Personliga kompetenser

 • Du kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen.
 • Du utvecklar ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning och har god didaktisk och pedagogisk förmåga.
 • Du är trygg, stresstålig, analytisk, flexibel och har ett relationsorienterat förhållningssätt.
 • Du klarar av utmaningar, deltar i skolans utveckling och har hög social kompetens.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kontakt: Björn Gustafsson, biträdande rektor, 0721‑64 83 24, bjorn.gustafsson@malmo.se

Ansök senast: 26 oktober 2018

Kod: RÖRZ08

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Tillträde: Snarast/enl. överenskommelse

Fackliga företrädare: 

Ulrika Wirgin, Lärarnas riksförbund, ulrika.wirgin@malmo.se

Malin Åkerström, Lärarförbundet, malin.akerstrom@malmo.se

Läs mer om skolan

Söderkullaskolan

Specialpedagog och speciallärare, två tjänster

 Arbetsuppgifter
Som specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolledning, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och logoped.

Ditt uppdrag är att i nära samarbete med skolledningen och elevhälsoteam driva utveckling av undervisningen med målet att förbättra elevernas måluppfyllelse och känsla av framgång. Huvuduppgiften är att stödja lärarkollegorna i specialpedagogiska frågor och handleda dem samt skriva fördjupade pedagogiska utredningar. Du stöder pedagogerna, du driver och verkar i olika stödjande åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Du agerar bollplank åt både pedagoggruppen och skolledningen. Fortbildning av skolans personal inom det specialpedagogiska området är också viktiga inslag i ditt arbete.

Särskilda kompetenskrav
Du har några års erfarenhet av arbete som lärare och har god svenska i tal och skrift. Du har fördjupad kunskap om metoder och pedagogiska hjälpmedel samt god datorvana. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och den pedagogiska forskningen och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet.  Du har god didaktik och pedagogik men framförallt en positiv elevsyn.

Kontakt: Carina Adelsgård, rektor, 0709 474322, carina.adelsgard@malmo.se

Ansök senast: 1 november 2019

Kod: SÖDE59

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Tillträde: Snarast/enl. överenskommelse

Fackliga företrädare: Karolina Lioliou, Lärarförbundet, 040-346841

karolina.lioliou@malmo.se

Göran Lundberg, Lärarnas Riksförbund, 040-346841

goran.lundberg@malmo.se

Läs mer om skolan

Senast ändrad: 2018-10-19 10:51