Lediga tjänster specialpedagog och speciallärare

Här finns information om lediga tjänster som specialpedagog och speciallärare inom Malmö stads grundskolor. Sidan uppdateras regelbundet med nya lediga tjänster så återkom gärna och kika på våra vakanser löpande! Observera att tjänsterna nedan har olika ansökningstider. När du ansöker om ett jobb, ange den kod som står angiven för respektive tjänst.

I beskrivningen av varje tjänst ser du särskilda arbetsuppgifter och kvalifikationskrav. Grundkraven för specialpedagog och speciallärare framgår av samlingsannonsen som du kommer tillbaka till när du klickar på Sök jobbet.

Aktuella tjänster just nu:

Vid frågor, kontakta gärna rekryteringsenheten inom grundskoleförvaltningen eller de kontaktpersoner som anges vid varje tjänst.

Augustenborgsskolan

Specialpedagog åk F-9

Arbetsuppgifter
Augustenborgsskolan är en F-9-skola i Malmös södra innerstad. Skolan genomför ett stort förändringsarbete för att öka våra elevers resultat och mående. I augusti kommer vi gå in i ett mer intensivt, långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete med inriktning Språkutvecklande arbetssätt/Genrepedagogik och Klassrumsdidaktiskt Kollegium. Vi kommer också påbörja ett arbete med aktiva klassrum och ökad fysisk aktivitet på skolan. Vi söker dig som vill vara med på denna resa tillsammans med engagerade kollegor. Just nu söker vi en specialpedagog som har några års erfarenhet och vill ta chansen att höja sin kompetens och lära tillsammans med alla oss här på våra skolor. Specialpedagogerna arbetar som arbetslag och vi riktar din tjänst efter dina kompetenser och din erfarenhet.

Särskilda kompetenskrav
Du har lärarlegitimation och specialpedagogexamen.

Augustenborgsskolan har ett stort elevhälsoteam och som specialpedagog F-9 ingår du i detta tillsammans med skolledning, kuratorer, skolsköterskor samt övriga specialpedagoger.  Teamet har en stark drivkraft och har utvecklat elevhälsoarbetet under läsåret. Kommande läsår kommer vi utveckla samarbetet med arbetslagen för tidiga insatser på gruppnivå.

Ditt uppdrag är att i nära samarbete med skolledningen, arbetslagen och elevhälsoteamet driva det hälsofrämjande arbetet så att den når alla elever.

Du arbetar i ett team tillsammans med skolans övriga specialpedagoger. Augustenborgsskolan har samordnat allt sitt särskilda stöd under organisationen Flexibel klass. Här finns en arbetsledare som leder och
fördelar arbetet. Du har en aktiv roll i tillsammans med övriga specialpedagoger och arbetsledaren att utveckla och rikta arbetet för elever med behov av särskilt stöd.

Som person är du positiv och lösningsfokuserad. Du har lätt att samarbeta och har ett coachande förhållningssätt.

Meriterande är om du har erfarenhet eller intresse av att utveckla arbetet med lärmiljöer och aktiva klassrum.

Kontakt: Ulrika Prössel Eriksson, rektor, 040‑34 91 31,

ulrika.prossel-eriksson@malmo.se

Ansök senast: 5 augusti 2018

Kod: AUGU29

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Tillträde: 10 augusti 2018

Fackliga företrädare: Bengt Lövqvist, Lärarnas riksförbund, 072-399 60 36

Emir Cirkic, Lärarförbundet, 0708-644818

Läs mer om skolan

Hermodsdalsskolan

Speciallärare åk 1-3

Arbetsuppgifter
Hermodsdalsskolan är en F–9-skola med cirka 490 elever. Fritidsverksamheten har 180 barn. Skolan arbetar för goda relationer mellan vuxna, barn och vårdnadshavare. Lektionerna har en tydlig
struktur där alla lärare arbetar efter samma modell. Fritidverksamheten står för god pedagogisk miljö och utgår från barnens intresse och nyfikenhet. Vi utgår från ett heldagsperspektiv.

Hermodsdalsskolan deltar sedan HT16 i Malmö Högskolas försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Försöksverksamheten syftar till att höja kvaliteten i lärarutbildningen och därmed stärka studentens professionsutveckling genom fördjupad samverkan mellan högskola och övningsskola. Försöksverksamheten syftar till ett ökat samarbete mellan handledare, student och VFU-lärare.

Som anställd på Hermodsdalsskolan kommer du att ha ett nära sammarbete med Malmö Högskola, men även delta eller hålla i seminarier för studenter. Som anställd kommer du att handleda studenter. Det är också önskvärt att du har gått, eller har för avsikt att gå, handledarutbildningen på 7,5 hp.

Hermodsdalsskolan är en 1-1-skola där datorn används som pedagogiskt hjälpmedel och administrativt stöd i det dagliga arbetet. Lärare och elever är bekväma med olika IT-baserade hjälpmedel i undervisningen och de använder bland annat Infomentor och Googles alla verktyg dagligen i verksamheten. Hermodsdalsskolan har IT-TeachMeet fem eller sex tillfällen per år där all pedagogisk personal får chansen att visa upp goda exempel från verksamheten.

Som speciallärare i åk F-3 genomför du läs- och skrivutredningar, bistår pedagogerna i arbetet med pedagogiska kartläggningar, handleder lärare samt arbetar direkt med elever i en mindre grupp.

Du ansvarar för skolans alternativa verktyg och att elever och pedagoger får den kunskap de behöver för att kunna använda dessa i det dagliga arbetet.

I ditt operativa arbete med elever arbetar du med att stärka elevernas utveckling i respektive ämne för att underlätta kunskapsutvecklingen.

Tjänsten innebär även att utveckla lärmiljöer och att vara behjälplig med att skriva åtgärdsprogram. Du kommer att ingå i och arbeta på uppdrag från vårt elevhälsoteam samt skolledarna.

Särskilda kompetenskrav
Du har lärarlegitimation / speciallärareutbildning /
specialpedagogutbildning. Erfarenhet av språkutvecklande arbete är meriterande samt lågaffektivt bemötande.

Kontakt: Anja Axemo, bitr. rektor, 0729‑87 17 39,

anja.axemo@malmo.se

Ansök senast: 31 juli 2018

Kod: HERM35

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Tillträde: HT 2018

Fackliga företrädare: Shalina Ekberg, Lärarnas riksförbund, 0704‑13 99 60,

shalina.ekberg@malmo.se

Kajsa Lundberg, Lärarförbundet, 0736‑12 45 95,

kajsa.lundberg2@malmo.se

Läs mer om skolan

Lindängeskolan

Speciallärare/Specialpedagog

 

Arbetsuppgifter 

Vi utökar nu vår satsning på att ge elever kvalitativt stöd genom att bygga upp en flexibel undervisningsgrupp i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att du tillsammans med ett team ansvarar för att samordna och planera särskilt stöd för våra elever åk F-3 i samverkan med lärarna i arbetslaget. Du kommer också att arbeta mer direkt med elever på individnivå eller i mindre gruppkonstellationer i syfte att ge elever det stöd de behöver. Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara klassrumsobservationer och stöd för eleverna och lärarna när det gäller planering av anpassningar på individ- och gruppnivå.  En del av tjänsten innebär även att du stödjer lärarna när det gäller att upprätta pedagogisk dokumentation på individnivå och diverse ansökningar. Du kommer vara en viktig och aktiv del av det pågående utvecklingsarbetet på skolan som syftar till att öka elevernas möjligheter att nå skolframgång på skolan och i framtiden


Särskilda kompetenskrav

Du är legitimerad grundskollärare och har specialpedagogexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta språkutvecklande. Det är meriterande om du har tidigare, framgångsrika, erfarenheter av god samverkan med lärare och övrig personal för att möta elever med särskilda behov.


Kontakt: Anette Petersson, biträdande rektor, 0729‑74 07 62,

anette.petersson@malmo.se

Ansök senast: 24 juli 2018

Kod: LINDÄ36

Anställningsform: Tillsvidare semestertjänst

Omfattning: 100 %

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare: Lena Persson, Lärarförbundet, 040‑34 10 00,

lena.persson2@malmo.se Paraskevas Amasalidis, Lärarnas riksförbund, 040‑34 10 00, paris.amasalidis@malmo.se

Läs mer om skolan

Strandskolan

Speciallärare/specialpedagog

 

Arbetsuppgifter

  • Tillsammans med undervisande personal, ansvara för att utreda behov av särskilt stöd genom kartläggning på individ-, grupp- och organisationsnivå.
  • Medverka i att utarbeta åtgärdsprogram
  • Ansvara för dokumentation av specialpedagogiska insatser utforma pedagogiska utredningar
  • Vara en kvalificerad samtalspartner, tex konsultation, handledning, elevsamtal
  • Delta i skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Du kommer att ingå i vårt elevhälsoteam, bestående av skolledare, kurator, specialpedagoger, SYV och skolsköterskor.

Särskilda kompetenskrav

leg lärare och specialpedagogutb

 

Kontakt: Pär Blondell, rektor, 0733‑47 71 01 par.blondell@malmo.se

Ansök senast: 8 augusti 2018

Kod: STRA18

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Fackliga företrädare: Sandra Janaecke, Lärarförbundet, 040‑34 10 00

sandra.janaecke@malmo.se

Linud Hjelm, Lärarnas riksförbund, 040‑34 10 00, linus.hjelm@malmo.se

Läs mer om skolan

Söderkullaskolan

Specialpedagog

Arbetsuppgifter
Du kommer ansvara för skolans SU-grupp, som inför nästa läsår består av elever från åk 4-9, tillsammans med elevassistent. Du kommer att vara en del av elevhälsans arbetslag och ha ett nära samarbete med skolledningen.

Särskilda kompetenskrav
Du är specialpedagog, har speciallärarexamen alt. socialpedagog.

Några års erfarenhet av arbete med elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen är meriterande.

God svenska i tal och skrift.

Fördjupad kunskap om metoder och pedagogiska hjälpmedel.

God insikt och kunskap i skolans styrdokument och den pedagogidska forskningen och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet.

God datorvana och digitala hjälpmedel.

God didaktik och pedagogik.

Positiv elevsyn.

Vi förväntar oss att du är:

Samarbetsvillig

Analytisk

Strukturerad

Trygg och stresstålig

Utvecklingsinriktad

Kontakt: Carina Adelsgård, rektor, 0709‑47 43 22,

carina.adelsgard@malmo.se

Ansök senast: 26 juli 2018

Kod: SÖDE04

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Tillträde: Snarast/enligt överenskommelse

Fackliga företrädare: Peo Johansson, Lärarförbundet, 0733‑05 48 66,

peo.johansson@malmo.se

Christer Mårtensson, Lärarnas riksförbund, 0705‑44 19 69,

christer.martensson@malmo.se

Läs mer om skolan

Värner Rydénskolan

Speciallärare åk 1-3 - MA/NO/SV/SVA

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd i årskurs 1-3 samt att stötta mentorer i deras arbete med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer eventuellt vara mentor för ett mindre antal elever.

Särskilda kompetenskrav
Du är utbildad speciallärare. Du har erfarenhet av att arbeta med elever med behov av särskilt stöd exempelvis autism och språkstörning. Vi ser gärna att du har ytterligare utbildning inom specialpedagogik

Kontakt: Francisca Jönsson, bitr. rektor, 0733‑03 99 86,

francisca.alexanderjonsson@malmo.se

Ansök senast: 3 augusti 2018

Kod: VÄRN32

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Tillträde: Snarast

Fackliga företrädare: Lars Tenggren, Lärarförbundet, 0709‑66 44 30,

lars.e.tenggren@malmo.se

Linda Göransson, Lärarnas riksförbund, 0739‑62 42 54,

linda.goransson@malmo.se

Läs mer om skolan

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-11 13:51