Stadens ljus:Rosengård

Stadens ljus Rosengård 2012 Gigantomat


2010 arrangerades Stadens ljus: Rosengård. Besökare i stadsdelen Rosengård kunde njuta av lekfulla, estetiska och pedagogiska ljussättningar i stadsmiljö.

Målet med Stadens ljus: Rosengård var att med ljusets hjälp visa upp de kvaliteter som finns i Rosengård. Samtidigt skulle arrangemanget inspirera och attrahera Malmöbor från alla olika stadsdelar. Ett stort fokus riktades mot att skapa hållbara, energisnåla och miljömedvetna ljuslösningar.

Malmö stads egna ljusdesigners stod för ljussättningen under arrangemanget. Ett antal av installationerna är nu permanenta och har fortsatt att lysa upp stadsmiljön i Rosengård.

stadens ljus rosengård 2010


Motiv Stadens ljus

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-11-11 16:05