Strandskolan

Strandskolan

Strandskolan ingår i Klagshamns rektorsområde tillsammans med Klagshamnsskolan. Strandskolan har cirka 550 elever i årskurs 2 till 9. Eleverna kommer företrädesvis från Klagshamn och övriga delar av Malmö. Skolan har 23 klasser.

”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med

BUSSTIDER 18-19
Se skolskjuts nedan


Snabbval

Veckobrev
Frånvaroanmälan
Läsår och lov
Scheman
Söka ledighet
Skolmaten
Om Strandskolan
Infofolder läsåret 18/19 (word, 171.5 kB)
Länkar/Läs mer - Blanketter

Skolskjuts
(pdf, 2.3 MB)Varannan fredag, ojämn vecka startar bussen från Skumparp 08:52 och inte från Pilbäckskolan som det står i listan. Från Pilbäckskolan som tidigare, kl 09:00
Studie- och yrkesvägledning
(pdf, 2.3 MB)Likabehandlingsplan (word, 384.5 kB)
(pdf, 2.3 MB)Klagshamnsskolan

Senast ändrad: 2018-09-07 07:30