.آنلاین از خود محافظت کنید .(سوئدی) ببینید چگونه تاریخچه اینترنت خود را پاک کنید × این سایت را سریعا ترک کنید

خشونت در ارتباط نزدیک

اگر در یک رابطه در معرض خشونت و ستم قرار دارید به اشکال متفاوت می‌توانید کمک دریافت کنید. فارغ از این که در معرض فشار یا کنترل روحی، فیزیکی یا اقتصادی باشید، کمک دریافت خواهید کرد.

می‌توانید گمنام باشید. نباید حتما به پلیس شکایت کنید، اما اگر در صدد شکایت هستید می‌توانید برای این کار کمک بگیرید.

اگر شما یا یکی از نزدیکان در معرض خطر اضطراری هستید همیشه باید به شمارۀ اضطراری 112 تلفن کنید.

مشاوره برای شما که در معرض خشونت هستید و برای بستگان

خط حفاظت زنان (Kvinnofridslinjen)

خط حفاظت زنان می‌توانند به وسیلۀ تلفن به شما مشاوره بدهند و از شما حمایت کنند. شمارۀ این خط در قبض تلفن دیده نمی‌شود. گفتگو رایگان است و شما می‌توانید ناشناس بمانید.

خط حفاظت زنان (Kvinnofridslinjen)، تلفن: 020505050 (شبانه‌روز)

مرکز بحران (Kriscentrum)

مرکز بحران می‌تواند شبانه‌روز به وسیلۀ تلفن به شما مشاوره بدهد و از شما پشتیبانی کند. مرکز بحران هم یک کلنیک گفتگودرمانی دارد که از آنجا می‌توانید کمک و مشاوره بگیرید، درمان شوید و بر بحران کار کنید.

کسانی از ما که تلفن را پاسخ می دهند سوئدی صحبت می کنند.
مترجم از طریق تلفن را می توان در صورت لزوم رزرو کرد.

مرکز بحران، تلفن: 040290999 (شبانه‌روز)

مرکز بحران، تلفن رزرو وقت: 040970607

مشاوره برای شما که زوج یا نزدیکان خود را در معرض خشونت قرار می‌دهید

خط پشتیبانی ملی «انتخاب ترک خشونت» می‌تواند شما را در راه تغییر یک رفتار کنترل کننده یا خشن کمک کند.

تلفن: 040555666

مرکز هم‌پیوستگی

پذ یرش ساعات کاری

.دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 12.45-16.00

آدرس: Sallerupsvägen 11 D

پذیرش، تماس
تلفن: 040346030

زمان برای بازدید و مشاوره تلفنی
دوشنبه، پنج‌شنبه ساعت 14.00-16.00 ، سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت 09.00 –11.00

تلفن: 040343555

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmo.se

fa