Tjänster & blanketter

För bästa användning av blanketter bör Word-filen användas i första hand i det fall det erbjuds nedan. Pdf-filen går inte att spara om det inte finns fullständig Adobe Acrobat installerad. Vissa Word-blanketter innehåller makron och inställningar som inte följer med Pdf-filen.

Har du problem med att texten "Formulärdata" syns när du fyller i en Word-blankett hittar du instruktioner om hur du löser det längst ner på denna sida.

Tjänst Välj
Alkohol, tobak och serveringstillstånd
Anmälan komplettering serveringsansvariga Word (word, 479.5 kB) PDF (pdf, 580.4 kB)
Anmälan om cateringtillstånd Word (word, 79 kB) PDF (pdf, 182.9 kB)
Anmälan om e-fullmakt behörighet Word (word, 36.2 kB) PDF (pdf, 173.3 kB)
Anmälan om försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter Word (word, 98.6 kB) PDF (pdf, 139.3 kB)
Anmälan om kryddning av snaps Word (word, 75.5 kB) PDF (pdf, 177.8 kB)
Anmälan om provsmakning Word (word, 88.5 kB) PDF (pdf, 270.8 kB)
Anmälan upphörande av serveringstillstånd Word (word, 127.5 kB) PDF (pdf, 307.3 kB)
Anmälan verksamhetsförändring Word (word, 75 kB) PDF (pdf, 160.4 kB)
Anmälan ändrade ägar- och styrelseförhållande Word (word, 799 kB) PDF (pdf, 842.9 kB)
Ansökan gemensamt serveringsutrymme Word (word, 52 kB) PDF (pdf, 136.5 kB)
Ansökan stadigvarande förändring Word (word, 87.5 kB) PDF (pdf, 54.7 kB)
Ansökan stadigvarande tillstånd inkl. finansieringsplan Word (word, 923 kB) PDF (pdf, 468.2 kB)
Ansökan tillfällig förändring Word (word, 87 kB) PDF (pdf, 54.7 kB)
Ansökan tillfälligt serveringstillstånd Word (word, 575.5 kB) PDF (pdf, 244.4 kB)
Application for permanent alcohol license (english) Word (word, 355.2 kB) PDF (pdf, 476.1 kB)
Application for temporarily permit (english) Word (word, 342.9 kB) PDF (pdf, 414.3 kB)
Avanmälan om försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter Word (word, 72 kB) PDF (pdf, 43 kB)
Restaurangrapport Word (word, 102.5 kB) PDF (pdf, 89.9 kB)
Anmälan till socialtjänsten
Anmälan till socialtjänsten-Info.material Word (word, 399 kB) PDF (pdf, 321.7 kB)
Formulär för anmälan individ- och familjeomsorg Word (word, 118 kB) PDF (pdf, 67.6 kB)
Biblioteken
Ditt bibliotekskonto E-tjänst
Bo & bygga
Ajourhållning av lägenhetsregister för flerbostadshus PDF (pdf, 263.6 kB)
Ajourhållning av lägenhetsregister för småhus PDF (pdf, 268.6 kB)
Anmälan för ej bygglovpliktig åtgärd Word (word, 94 kB) PDF (pdf, 55.1 kB)
Anmälan om kontrollansvarig Word (word, 119 kB) PDF (pdf, 55.1 kB)
Anmälan om samråd inom strandskyddsområde Word (word, 77 kB) PDF (pdf, 43.7 kB)
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Word (word, 108 kB) PDF (pdf, 91.3 kB)
Ansökan om Bygglov – Marklov – Rivningslov Word (word, 122 kB) PDF (pdf, 75.3 kB)
Ansökan om detaljplan Word (word, 69.5 kB) PDF (pdf, 59.5 kB)
Ansökan om detaljplan med fast.indelningsbest. Word (word, 83.5 kB) PDF (pdf, 68.1 kB)
Ansökan om dispens från strandskydd Word (word, 103.5 kB) PDF (pdf, 65.4 kB)
Ansökan om dispens för åtgärd inom kommunala naturreservat och kulturreservat Word (word, 77.5 kB) PDF (pdf, 47.7 kB)
Ansökan om grävningstillstånd E-tjänst
Begäran om planbesked Word (word, 66.5 kB) PDF (pdf, 42.3 kB)
Beställning av mätningstjänster Word (word, 56.4 kB)
Beställning av nybyggnadskarta Word (word, 73.5 kB) PDF (pdf, 75.1 kB)
Bostadsanpassningsbidrag - medgivande Word (word, 125 kB) PDF (pdf, 46.6 kB)
Bygganmälan-Braskamin PDF (pdf, 251.3 kB)
Enkelt avhjälpta hinder PDF (pdf, 120.7 kB)
Intresseanmälan – Tomt för verksamhet Word (word, 67 kB) PDF (pdf, 40.7 kB)
Medgivande av sotning Word (word, 81 kB) PDF (pdf, 65.6 kB)
Nedanstående blanketter gäller för dig som ansökt om bygglov innan 2 maj 2011
Anmälan om kvalitetsansvarig Word (word, 134.5 kB) PDF (pdf, 51.4 kB)
Bygganmälan/Rivningsanmälan Word (word, 102 kB) PDF (pdf, 34.6 kB)
Djur
Ansökan om tillstånd för hållande av djur Word (word, 69.5 kB) PDF (pdf, 54.3 kB)
Donationer
Ansökan Malmö stads familjepensionskassas stipendiefond Word (word, 64.5 kB) PDF (pdf, 38.9 kB)
Ansökan om bidrag barn förskola - skola Word (word, 73.5 kB) PDF (pdf, 48.3 kB)
Ansökan om bidrag barn privat Word (word, 140 kB) PDF (pdf, 85.5 kB)
Ansökan om bidrag vuxna Word (word, 100.5 kB)
Bilaga till ansökan Kruse och Trolle/Hervander Word (word, 80 kB) PDF (pdf, 41.2 kB)
Fritid
Ansökan för registrering Word (word, 49.9 kB) PDF (pdf, 79 kB)
Ansökan om registrering för lotteri Word (word, 80.5 kB) PDF (pdf, 80.3 kB)
Intresseanmälan för odlingslott
Löneuppgift avseende grundbidrag Word (word, 60.5 kB) PDF (pdf, 54 kB)
Löneuppgift avseende lönebidrag Word (word, 76.5 kB) PDF (pdf, 81.1 kB)
Redovisning startbidrag Word (word, 44.8 kB) PDF (pdf, 57 kB)
Underlag för arrangemangsbokning Word (word, 130 kB) PDF (pdf, 105 kB)
Uppgifter till föreningsregister Word (word, 43.3 kB) PDF (pdf, 54.5 kB)
Färdtjänst
Ansökan om färdtjänst Word (word, 83 kB) PDF (pdf, 135.8 kB)
Ansökan om Riksfärdtjänst Word (word, 91 kB) PDF (pdf, 91.9 kB)
Ansök om autogiro PDF (pdf, 1 MB)
Medicinskt utlåtande avseende färdtjänstansökan Word (word, 78.5 kB) PDF (pdf, 117.4 kB)
Medicinskt utlåtande avseende riksfärdtjänstansökan Word (word, 71 kB) PDF (pdf, 115 kB)
Förskola
Ansökan till förskola/familjedaghem-även byte E-tjänst
Ansökan till förskola/familjedaghem-även byte (blankett) Word (word, 81.2 kB) PDF (pdf, 53.8 kB)
Anmälan om förändrad vistelsetid Word (word, 68.5 kB) PDF (pdf, 124.6 kB)
Anmälan om plats i allmän förskola barn 3-5år Word (word, 86 kB) PDF (pdf, 67.5 kB)
Ansök om autogiro PDF (pdf, 1 MB)
Ansökan om godkännande för fristående förskola Word (word, 204 kB) PDF (pdf, 121.9 kB)
Ansökningsblankett om rätt till bidrag EPO Word (word, 241.5 kB) PDF (pdf, 132 kB)
Ansökan om tilläggsbelopp fristående förskola PDF (pdf, 267.5 kB)
Budgetmall för fristående förskola Excel (excel, 53.5 kB)
Budgetmall för enskild pedagogisk omsorg Excel (excel, 53.5 kB)
Inkomstanmälan för barnomsorg PDF (pdf, 3.5 MB)
Inkomstanmälan/Ändring av räkningsmottagare Word (word, 55 kB) PDF (pdf, 51.3 kB)
Uppsägning av plats i förskoleverksamheten Word (word, 60.5 kB) PDF (pdf, 52.7 kB)
Försörjningsstöd
Ansökan om fortsatt försörjningsstöd PDF (pdf, 126.4 kB)
Provberäkning E-tjänst
Grundskola
Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt Word (word, 75 kB) PDF (pdf, 486 kB)
Ansökan om skolbyte PDF (pdf, 166.3 kB)
Ansökan om skolplats PDF (pdf, 165.5 kB)
Ansökan om skolskjuts läsåret 2017/2018 Word (word, 98.5 kB) PDF (pdf, 789.5 kB)
Ansökan om skolskjuts läsåret 2018/2019 Word (word, 208.5 kB) PDF (pdf, 168.2 kB)
Ansökan till fritidshem Word (word, 102.5 kB) PDF (pdf, 505.1 kB)
Ansök om autogiro för fritidshem PDF (pdf, 1 MB)
Hitta din hemskola - grundskolornas upptagningsområde E-tjänst
Information om personuppgiftslagen (PuL) Word (word, 43.2 kB)
Inkomstanmälan för fritidshem PDF (pdf, 3.5 MB)
Ledighetsansökan för elev Word (word, 83.5 kB) PDF (pdf, 544 kB)
Uppsägning av fritidshemsplats Word (word, 69 kB) PDF (pdf, 473.6 kB)
Uppsägning av modersmålsundervisning Word (word, 63.9 kB) Pdf (pdf, 607 kB)
Utskrivning av elev Word (word, 75.5 kB) PDF (pdf, 474.1 kB)
Gymnasieskola
Ansökan om bidrag till läromedel och skolmåltider PDF (pdf, 602.8 kB)
Ansökan om gymnasiekort-resebidrag PDF (pdf, 134.7 kB)
Ansökan om inackorderingsbidrag PDF (pdf, 125.5 kB)
Ansökan om skolskjuts - gymnasiesärskola Word (word, 102 kB)
Ansökan om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov Word (word, 42.8 kB)
Anvisning till ansökan om tilläggsbelopp gy-gysär Malmö Word (word, 76.5 kB)
Information om ansökan av inackorderingsbidrag PDF (pdf, 142.9 kB)
Information om gymnasiekort-resebidrag PDF (pdf, 227.9 kB)
Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts inom gymnasiesärskola Word (word, 57.5 kB)
Utvärdering av-förlängd ansökan om tilläggsbelopp... PDF (pdf, 3.4 MB)
Överenskommelse arbetsförlagd utbildning-lärare Word (word, 64.5 kB) Pdf (pdf, 70.2 kB)
Jobb & praktik
Arbetsgivarintyg E-tjänst
Inkomstintyg E-tjänst
Tjänstgöringsintyg E-tjänst
Kultur
Ansökan Konstmuseets fondbidrag för bildkonstnärer Word (word, 131 kB) PDF (pdf, 28.3 kB)
Ansökan Konstmuseets stipendier för bildkonstnärer Word (word, 128 kB) PDF (pdf, 28 kB)
Beställning av fotouppdrag, Konstmuseet Word (word, 134.5 kB) PDF (pdf, 30.8 kB)
Livsmedel
Anmälan om dricksvattenanläggning Word (word, 51.2 kB)
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning E-tjänst
Anmälan om upphörande av verksamhet Word (word, 58 kB) PDF (pdf, 37.7 kB)
Verksamhetsbeskrivning för dricksvattenanläggning Word (word, 60.4 kB)
Miljö
Anmälan/Ansökan yrkesmässig användning av bekämpningsmedel Word (word, 193.5 kB) PDF (pdf, 106.5 kB)
Anmälan blästring och eller målningsverksamhet Word (word, 167 kB) PDF (pdf, 74.8 kB)
Anmälan inrättande/ändring av avloppsanordning Word (word, 156.5 kB) PDF (pdf, 275.6 kB)
Anmälan Installation av cistern Word (word, 96 kB) PDF (pdf, 72.4 kB)
Anmälan köldmedieanläggning Word (word, 33.2 kB) PDF (pdf, 131.2 kB)
Anmälan om bassängbad Word (word, 84.2 kB) PDF (pdf, 86.8 kB)
Anmälan om enskild avloppsanordning koloni Word (word, 104 kB) PDF (pdf, 185.9 kB)
Anmälan om hemkompostering-matavfall PDF (pdf, 123.3 kB)
Anmälan om lagring av farligt avfall Word (word, 232 kB) PDF (pdf, 178.8 kB)
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Word (word, 414.5 kB) PDF (pdf, 156.2 kB)
Anmälan om PCB-sanering Word (word, 141 kB) PDF (pdf, 154 kB)
Anmälan om sanering-kvicksilver Word (word, 134 kB) PDF (pdf, 254.5 kB)
Anmälan om solarieverksamhet Word (word, 100.5 kB) PDF (pdf, 144.6 kB)
Anmälan om upphörande av miljöfarlig verksamhet Word (word, 78.5 kB) PDF (pdf, 149.5 kB)
Anmälan om verksamhet för hygienisk behandling Word (word, 75.5 kB) PDF (pdf, 146.2 kB)
Anmälan skola, förskola, fritids - enligt 38 § Word (word, 84.7 kB) PDF (pdf, 271.6 kB)
Ansökan installation av värmepump Word (word, 124 kB) PDF (pdf, 126.5 kB)
Ansökan om tillstånd för hållande av djur Word (word, 69.5 kB) PDF (pdf, 54.3 kB)
Anvisning till anmälan av miljöfarlig verksamhet Word (word, 51 kB) PDF (pdf, 123.2 kB)
Dokumentation PCB - Sanering av Fogmassor Word (word, 111.5 kB) PDF (pdf, 141.5 kB)
Dokumentation PCB - Sanering av Golvmassor Word (word, 158 kB) PDF (pdf, 195.6 kB)
Dokumentation PCB - Sanering av Isolerrutor Word (word, 157.5 kB) PDF (pdf, 195.1 kB)
Dokumentation PCB - Sanering av Kondensatorer Word (word, 157.5 kB) PDF (pdf, 193.6 kB)
Inventeringsprotokoll PCB Fogmassor Word (word, 196 kB) PDF (pdf, 274.3 kB)
Inventeringsprotokoll PCB Golvmassor Word (word, 186 kB) PDF (pdf, 277.1 kB)
Inventeringsprotokoll PCB Isolerrutor Word (word, 162 kB) PDF (pdf, 195.1 kB)
Inventeringsprotokoll PCB Kondensatorer Word (word, 181 kB) PDF (pdf, 193.6 kB)
Rapport. Genomförd PCB-sanering Word (word, 105 kB) PDF (pdf, 187.4 kB)
Rapport inventerad PCB Word (word, 169.5 kB) PDF (pdf, 211.1 kB)
Skrotningsintyg oljecistern Word (word, 123 kB) PDF (pdf, 165.6 kB)
Underrättelse om yrkesmässig användning av biocider Word (word, 109 kB) PDF (pdf, 178.2 kB)
Årsrapport för företag med grafisk & fotografisk verksamhet Word (word, 311.5 kB) PDF (pdf, 172.1 kB)
Årsrapport för kemtvätt Word (word, 120 kB) Pdf (pdf, 82.6 kB)
Årsrapport för tandläkare Word (word, 94.5 kB) PDF (pdf, 41.2 kB)
Årsrapport för tankstationer och fordonstvättar Word (word, 204 kB) PDF (pdf, 138.7 kB)
Årsrapport för verksamheter med hantering av lösningsmedel Word (word, 298 kB) PDF (pdf, 158.8 kB)
Årsrapport för verkstäder Word (word, 307.5 kB) PDF (pdf, 322 kB)
Årsrapport miljöfarlig verksamhet Word (word, 498 kB) PDF (pdf, 353.4 kB)
Ändring av befintlig verksamhet_hälsoskydd och solarie Word (word, 61 kB) PDF (pdf, 132.2 kB)
Ändringsanmälan-skola, förskola, fritids Word (word, 140.5 kB) PDF (pdf, 213.4 kB)
Trafik
Ansökan om nyttokort, parkeringstillstånd för nyttotrafik Word (word, 274.5 kB) PDF (pdf, 59.4 kB)
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Word (word, 159 kB) PDF (pdf, 96.5 kB)
Läkarintyg Word (word, 134 kB) PDF (pdf, 61.6 kB)
Ansökan om vägvisning Word (word, 149.5 kB) PDF (pdf, 82.4 kB)
Ansök om boendeparkering (länk) Ansök om boendeparkering
Ansök om trafikanordningsplan E-tjänst
Trafikanordningsplan för vägarbete och belamring Word (word, 195 kB) PDF (pdf, 102.5 kB)
Vatten & avfall
Lämna din vattenmätarställning E-tjänst
VA Syd Blanketter
Vuxenutbildning
Ansökan till komvux Komvux
Vård & Omsorg
Ansökan om avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad Word (word, 37 kB) PDF (pdf, 88.4 kB)
Ansökan om insatser, LSS PDF (pdf, 78.6 kB)
Ansökan om ersättning för merkostnad enl LSS 9 § 2 PDF (pdf, 96.5 kB) Excel (excel, 30.5 kB)
Hitta och jämför äldreboenden (länk) Hitta och jämför äldreboenden
Ansök om autogiro PDF (pdf, 1 MB)
Inkomstförfrågan Word (word, 78.1 kB) PDF (pdf, 229.2 kB)
Överförmyndarärenden
Anhållan om uttag från spärrad bankräkning Word (word, 59 kB) PDF (pdf, 88.5 kB)
Anmälan_ansökan om behov av åtgärder gällande förmynderskap för barn Word (word, 155.5 kB) PDF (pdf, 156.8 kB)
Ansökan/Anmälan god man förvaltare Word (word, 120.5 kB)
Anvisningar - Årsräkning/sluträkning Word (word, 53 kB) PDF (pdf, 117 kB)
Begäran om anstånd Word (word, 56 kB) PDF (pdf, 102.2 kB)
Checklista ny ställföreträdare PDF (pdf, 143 kB)
Förteckning över egendom Word (word, 190.5 kB) PDF (pdf, 182.6 kB)
Instruktion dagbok Word (word, 43 kB) PDF (pdf, 117.5 kB)
Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Word (word, 49 kB) PDF (pdf, 105.3 kB)
Löpande redovisning för GM&Förv Excel (excel, 68 kB)
Prövning av förvaltarskapet Word (word, 59 kB) PDF (pdf, 73.9 kB)
Redogörelse ensamkommande barn med uppehållstillstånd Word (word, 86.6 kB)
Redogörelse ensamkommande barn utan uppehållstillstånd Word (word, 91.2 kB)
Redogörelse för uppdrag som god man/förvaltare Word (word, 121 kB) PDF (pdf, 133.6 kB)
Redogörelse ny barnärenden Word (word, 317 kB) PDF (pdf, 251.6 kB)
Särskilt förordnad vårdnadshavare-intyg om ersättning Word (word, 88 kB) PDF (pdf, 128.2 kB)
Årsräkning/sluträkning/redovisningsperiod (Summerar) PDF (pdf, 233.8 kB)
Årsräkning - Sluträkning för barn Word (word, 71.4 kB)
Åtagande och förteckningsblankett - god man för ensamkommande barn Word (word, 157.5 kB) PDF (pdf, 130.5 kB)

Instruktion för hur du undviker texten "Formulärdata" när du fyller i en Word-blankett

 

För Word 2003 och tidigare
1. Öppna Word (eller något dokument som visar problemet)
2. KlickaVerktyg i menyn längst upp på skärmen och välj Alternativ
3. Du kommer att visas på fliken Visa. Avmarkera rutan som säger Fältkoder.
4. Klicka på OK.

För Word 2007 och senare
1. Öppna Word (eller något dokument som visar problemet)
2. Klicka på Office-knappen (den stora runda knappen i det övre vänstra hörnet J ) eller på Arkiv-knappen (om du använder Word 2010), klicka sedan på Alternativ (om du använder Word 2010).
3. Klicka på Avancerat på vänster sida.
4. Skrolla ned tills du når avsnittet Markerat Visa dokumentinnehåll och hitta och avmarkera sedan rutan som visar Visa fältkoder istället för deras värden.
5. Klicka på OK.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-08 14:59