TO DO

TO DO-mässan – vägen till lediga jobb och studier. I november de senaste sju åren har TO DO samlat arbetsgivare, branschfolk, skolor, ungdomscoacher, vägledare och arbetsförmedlare för att prata studier, jobb och karriär med Malmös unga. Mässan arrangeras av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen.

TO DO är gratis och öppen för alla – välkommen!

Tack för i år!
TO DO 2019 är nu över. Stort tack till alla utställare och besökare som kom till årets mässa.

Vad är TO DO?
TO DO är en jobb- och utbildningsmässa som arrangeras av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det övergripande målet är att få in fler unga Malmöbor på arbetsmarknaden, via studier och direkt via jobb, samt att företag i regionen ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare.

Mässan omfattar en yta på 4000 kvm med ett 130-tal utställare och 12 000 besökare. Gymnasiemässan är en del av TO DO.
På TO DO kan unga Malmöbor
  • prata jobb med arbetsgivare, branschfolk och arbetsförmedlare
  • prata studier med skolor, utbildningsanordnare och vägledare
  • söka jobb på jobbtorget
  • träffa andra som söker utbildning och jobb
  • få ny inspiration i sitt jobbsökande.
Kontakta oss
E-post: todo@malmo.se