TO DO 2019

TO DO-mässan – vägen till lediga jobb och studier. I november de senaste sex åren har TO DO samlat arbetsgivare, branschfolk, skolor, ungdomscoacher, vägledare och arbetsförmedlare för att prata studier, jobb och karriär med Malmös unga. Mässan arrangeras av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen.

TO DO är gratis och öppen för alla – välkommen!

Öppettider TO DO 2019
Jobb & vuxenutbildning
7–8 november


Gymnasiemässa
7–9 november


Torsdag 7 nov 09.00–15.00
Fredag 8 nov 09.00–15.00
Lördag 9 nov 10.00–15.00

Plats: Malmömässan, Mässgatan 6 i Hyllie.

Utställare på TO DO 2019

Inspiration – magasin och TO DO-TV


Vad är TO DO?
TO DO är en jobb- och utbildningsmässa som arrangeras av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det övergripande målet är att få in fler unga Malmöbor på arbetsmarknaden, via studier och direkt via jobb, samt att företag i regionen ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare.

Mässan omfattar en yta på 4000 kvm med ett 130-tal utställare och 12 000 besökare. Gymnasiemässan är en del av TO DO.
På TO DO kan unga Malmöbor
  • prata jobb med arbetsgivare, branschfolk och arbetsförmedlare
  • prata studier med skolor, utbildningsanordnare och vägledare
  • söka jobb på jobbtorget
  • träffa andra som söker utbildning och jobb
  • få ny inspiration i sitt jobbsökande.
Kontakta oss
E-post: todo@malmo.se