Publicerad 2017-05-12 10:57

Senast uppdaterad 2017-05-12 10:57

Snart stängs vattnet av

Arbetet med att stänga av vattnet på våra koloniområden är snart igång och kommer ske enligt följande:

Odlingslotter: start vecka 42 (måndagen den 17 oktober)

Djurkolonier: start vecka 42 (måndagen den 17 oktober)

Trädgårdskolonier: start vecka 43 ( måndagen den 24 oktober)

Anslag sätts upp på koloniområdena.