$left
$middle

Webbvideo

För Malmö stad är webbvideo är ett utmärkt sätt att sprida information till Malmöbor och medarbetare. Ett snabbt, lätt och tillgängligt verktyg för att synliggöra Malmö stads uppdrag och verksamhet. Men också för att skapa en ökad insyn och transparens i det vardagliga arbetet.

Inom digital kommunikation har webbvideo blivit ett naturligt inslag i
våra liv. Allt fler företag och organisationer i Sverige och världen
använder sig av videons effekter för att nå ut med information till sina
olika målgrupper.

Här kan du se våra videofilmer:

Malmö stads videoportal
Kommunfullmäktige

Malmö stads YouTube-kanal

Se en presentation om hur Malmö stad arbetar med rörlig bild

Webbvideo i Malmö stad
- Rörlig bild i kommunal kommunikation

I Malmö stad har vi arbetat med video sedan 2009, både internt och externt. Någon plan för arbetet eller dokumentation kring vad som har gjorts har däremot inte funnits. Därför har vi tagit fram en rapport kring verksamheten, ett dokument som även ger riktlinjerna för hur vi kan fortsätta att arbeta med videoproduktion i organisationen framöver.

Ladda ner rapporten Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

sv