Öppna Malmö

Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.

Vision 2050 – ungas visioner för framtiden

Öppna Malmö Vision 2050 samlar unga i staden för att skapa och visualisera nya visioner om ett framtida Malmö där alla kan bo och leva som jämlikar – fritt från segregation, rasism och diskriminering.

Aktuellt och nyheter

Stort intresse för konferens om islamofobi

I torsdags samlades drygt 200 personer för att delta i konferensen Islamofobi – samtiden och framtiden. Under dagen fick deltagarna ta del av föredrag och samtal på temat.

Elevrådet hjälpte till att rekrytera ny biträdande rektor

Demokrati är en viktig del av Kryddgårdsskolans värdegrund – eleverna ska känna att de har inflytande och får ta ansvar. När en biträdande rektor skulle anställas fick representanter från elevrådet vara med och intervjua kandidaterna.

Kontaktinformation och länkar

sv