$left
$middle

Kultur och evenemang inom Öppna Malmö

Under samlingsnamnet Öppna Malmö planeras under åren 2020–2022 utbildningar, utställningar och andra aktiviteter för att lyfta frågor om öppenhet och tolerans.

Innehåll

sv