$left
$middle

Uppleva och göra

Malmös nya upplevelsearena med 360-graders dombiograf

Wisdome Malmö är en visualiseringsarena med domteater, digitala labb och lärmiljöer har nu öppnat på Malmö museum. Med visualiseringsteknik i framkant erbjuder centret upplevelser som tar oss lite längre bort, lite närmare inpå och lite djupare än var vi tidigare varit.

Upplev Malmö

Aktuellt och nyheter

Konstmuseet flyttar in på gågatan för att utforska framtidens museum

Den 22 september öppnar Malmö Konstmuseum en tillfällig plats på gågatan i Malmö för att undersöka vad framtidens konstmuseum kan vara. Tillsammans med arkitekterna Sandi Hilal och Marie Kraft bjuds Malmöbor och många fler in för att dela tankar om morgondagens konstmuseum.

sv