$left
$middle

Pildammsparken

Pildammsparkens speciella historia och starkt nyklassicistiska utformning gör den unik bland Nordeuropas parker. Genom att planeringen skett i olika etapper har en intressant och säregen park skapats.

  • Temalekplatser
  • Två utegym

Temalekplatser i Pildammsparken

I Pildammsparken finns två temalekplatser:

  • Spindellekplatsen
  • Teaterlekplatsen

Träna på ett av utegymmen

Det finns två utegym i Pildammsparken:

  • Vid det gamla vattentornet
  • I skogsområdet i den sydöstra delen av parken

Fontänerna skapar vattenshow

I mitten av Pildammsparkens vatten finns tre fontäner. Tillsammans skapar dem imponerande vattenshower som kan nå upp till 25 meters höjd. På kvällen förvandlas fontänerna till en färgglad ljusshow.

Vattenspelet startar klockan 10 på morgonen. Ljusshowen körs varje halvtimme efter solnedgången, och den sista showen börjar vid 01:00.

Valborgsmässoafton 1989 invgides de tre fontänerna. Tio år senare kompletterades de ljussatta fontänerna med musik - resultatet är en välkomponerad, sammanhållen enhet. 

Pildammsparkens historia

Dammarna i parken var från början Malmös vattenreservoar. Namnet - Pildammarna kommer av att man planterade pilar längs med dammarnas skyddsvallar, för att förstärka dem. Vattnet leddes till offentliga pumpar på Stortorget, där Malmöborna hämtade sitt vatten.

Som grönområde var platsen runt dammarna betydelsefull för Malmöborna långt innan parken var påtänkt.

Baltiska utställningen

I början av 1900-talet utsågs området kring Pildammarna till platsen för den stora Baltiska utställningen, som ägde rum 1914. Den berömda arkitekten Ferdinand Boberg utformade utställningsområdet med hjälp av dåvarande kronprinsessan Margareta. Utställningen, som visade det senaste inom teknologi och design, blev en stor succé och lockade nästan en miljon besökare.

Ännu i dag står Margaretapaviljongen och blomstergatan, den gamla granitbrunnen och brandstationen kvar som minne från utställningstiden. Efter Baltiska utställningen utarbetade den danske landskapsarkitekten Erstad-Jörgensen ett förslag till färdigställandet av Pildammsparken. Förslaget var inspirerat av den engelska, romantiska parkstilen med mjuka linjer, stora gräsytor och fria trädgrupper. Förslaget genomfördes 1915 till hälften runt den lilla dammen.

Storskalig folkpark

1:e stadsingenjören Bülow-Hübe, reviderade planen 1926 och gav resterande del av parken en klassicistisk form men monumental karaktär. Han sammanfogande de båda delarna och dess omgivning till en helhet. Resultatet blev en folkpark med storskaliga mått. Festplatsen "Tallriken", som är 160 meter i diameter, utgör en central punkt i parken.

Under årens lopp har parken fått tillskott av ett antal skulpturer. Till traditionell stil hör exempelvis "Galathea" av Nils Möllerberg och "Kastanj" av Bertil Nilsson. Den senaste skulpturen "Strykjärn" av Hiroshi Koyama är till glädje för en del óch provocerar andra.

Under 1983-84 restaurerades den stora dammen. Den tömdes på vatten och rensades för att förbättra vattenkvaliteten. Parken har också kompletterats med stämningsfull belysning för kvällsbesökare, bland annat i Galatheas hage och utmed dammens strandpromenad.

Blomstergatan

Blomstergatan i Pildammsparken har rustats upp - i enlighet med Kronprinsessan Margaretas ambitioner och idéer. Kronprinsessans Blomstergata var - när den uppfördes till Baltiska utställningen 1914 - omgiven av tegelmurar som hade till uppgift att magasinera värme och på så sätt ge ett bättre lokalklimat. Nu har murarna återskapats. När Tekniska nämnden beslutade att Kronprinsessan Margaretas blomstergata skulle byggas om löses många av de senare årens problem: dålig tillväxt för vårens och sommarens blomsterflor, en bevattningsanläggning som inte fungerat och träd som beskurits för hårt men trots det ändå hindrat blomsterfloret att nå full prakt.

De murar som uppfördes 1914 blev kortlivade. De raserades efter utställningen - en trolig förklaring är att de rent tekniskt byggdes med för dålig kvalitet. Fastighets- och gatukontoret har med hjälp av stadsantikvarie Anders Reisnert rekonstruerat hur murarna en gång såg ut och den bilden har i stort sett kunnat återskapas.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv