$left
$middle

Använda scenen i Beijers park

I parken finns en gjuten scenplatta i betong som alla kan använda för olika uppträdanden som konserter, barnteater, dansuppvisningar och körsång.

Du kan använda scenen spontant när du vill om den är ledig. Du kan också använda den för ett bokat uppträdande, men då har du mer regler att förhålla dig till.

2020 tillkom ett mobilt scentak som sätts upp under våren och tas ner under hösten för vinterförvaring.

Ingen avgift tas ut av Malmö stad för nyttjande av scenen.

Förvaring och teknik vid scenen

 • Intill scenen finns en låsbar 20 fot container som aktörer kan nyttja vid behov i samband med användandet av scenen. Nycklar kvitteras ut enligt överenskommelse.
 • Elskåp 80A finns i anslutning till scenen som öppnas vid behov och i samråd med Malmö stad.
  • Malmö stad tar ut en avgift på 300 kr för uthämtning av elskåpnyckel. Kontakta Malmö stads kontaktcenter för att berätta att du vill använda elskåpet. Kontakta oss i god tid innan uppträdandet.
 • Det finns ingen utrustning som högtalare och eller spotlights på plats, utan det får den som använder scenen själv tillhandahålla.

Fakta om scenen

 • Scenplatta: 12x8 meter. Höjd framkant 1,30 meter. Gjuten scenramp baktill för inlastning av teknik mm.
  • Inga tunga fordon får köra på gräsytorna runt om scenen, endast på grusgångarna i parken.
 • Scentak: höjd 7,20 meter, bredd 9,80 meter.
  • Det är ej tillåtet att hänga saker i takets stålställning som backdrop, högtalare och spotlights. Till detta får man använda stativ och ställningar på golvet.
sv