$left
$middle

Använda scenen i Beijers park

I Beijers parken finns en gjuten scenplatta i betong som alla kan använda för olika uppträdanden som konserter, barnteater, dansuppvisningar och körsång.

Scenen i Bejers park

Använda scenen för planerade uppträdanden med publik

Är du intresserad av att använda scenen för arrangemang på specifikt datum och tid med publik ansöker du om tillstånd hos polisen. Tänk på att söka tillstånd i god tid innan arrangemanget.

Du kan använda scenen spontant när du vill om den är ledig. Det finns ett mobilt scentak som sätts upp under våren och tas ner under hösten för vinterförvaring. Ingen avgift tas ut av Malmö stad för spontanutnyttjande av scenen.

Förvaring och teknik vid scenen

  • Intill scenen finns under sommarhalvåret en låsbar 20 fot container som aktörer kan nyttja vid behov i samband med användandet av scenen. Nycklar kvitteras ut enligt överenskommelse.
  • Elskåp 80A finns i anslutning till scenen som öppnas vid behov och i samråd med Malmö stad.
  • Malmö stad tar ut en avgift på 300 kr för uthämtning av elskåpnyckel. Kontakta Malmö stads kontaktcenter om du vill använda elskåpet. Kontakta oss i god tid innan uppträdandet.
  • Det finns ingen utrustning som högtalare och eller spotlights på plats, utan det får den som använder scenen själv tillhandahålla.
  • Det är inte tillåtet att köra fordon till scenen i parken utan tillstånd.

Fakta om scenen

  • Scenplatta: 12x8 meter. Höjd framkant 1,30 meter. Gjuten scenramp baktill för inlastning av teknik mm.
  • Scentak: höjd 7,20 meter, bredd 9,80 meter.
  • Det är ej tillåtet att hänga saker i takets stålställning som backdrop, högtalare och spotlights. Till detta får man använda stativ och ställningar på golvet.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv