$left
$middle

Daniaparken

Daniaparken i Västra Hamnen är med sitt läge en av de vackraste och skönaste platserna i Malmö. Parken ger sina besökare rika möjligheter att följa årets alla skiftningar och den används för såväl musikarrangemang, lek och spel som solbad och picknick.

Daniaparken

Foto: Lars Bendroth

Spännande arkitektur

Parken har en mycket spännande men strikt arkitektur. En del säger sig associera till inka- och de egyptiska kulturen.

Den stora rampen som leder upp till det gigantiska stenbordet, 5 meter ovan havsytan med meterbreda barriärmurar runt om, är en öppen plats, där havets styrka kan upplevas till fullo stormiga dagar. Under soliga lugna dagar blir rampen en skön plats att vara på.

Trapporna ned mot havet har blivit populära platser för solbad. Även sittplatserna vid perennplanteringen upp mot stenbordet inbjuder till vila.

De rena, plana ytorna som karaktäriserar hela området är inte bara estetiskt och arkitektoniskt tilltalande, utan är också ur handikappsynpunkt en mycket viktig del av tillgängligheten kring Daniaparken och Strandpromenaden.

sv