$left
$middle

Kroksbäcksparken

Kroksbäcksparken är inte så välkänd som några av Malmös andra stora parker, men om du nämner de sju kullarna i den södra delen vet många direkt vad du pratar om.

  • Temalekplats
  • Hundrastplats

Parken byggdes på 1970-talet samtidigt som bostadsområdena Kroksbäck och Holma. Den anlades på tidigare jordbruksmark, och de karakteristiska kullarna skapades av jordmassor från bostadsbygget. Träd och buskar planterades runt gångvägar och bollplaner i den då öppna parken.

Under 1980-talet ville man göra parkerna mer naturliga, och det gjorde man även i norra delen av Kroksbäcksparken. Där planterades mer långlivade trädarter, vilket gjorde parken ännu mer varierad.

På 1990-talet byggdes dammar i den norra delen av parken, och norr om kullarna anlades en fjärilspark med naturliga planteringar som gynnar fjärilar.

Världens första puckelbollplan

Visste du att världens första puckelbollplan finns i Kroksbäcksparken?

Kontakta oss

sv