Scaniaparken

Scaniaparken i Malmö är en "doldis" för många Malmöbor. Kanske för att den inte är riktigt så lummig som många föreställer sig att en park ska vara.

Scaniaparken

Foto: Lars Bendroth

  • Ljudinstallation
  • Volleybollplaner
  • Badplats

Scaniaparken anlades 1990-91 och tillkom i samband med att SAAB:s bilfabrik etablerades på det gamla Kockumsområdet i Västra Hamnen. Parken är ritad av landskapsarkitekt Jörgen Carlsson.

Den södra delen av parken bebyggdes i samband med bomässan Bo01 och ersattes då delvis av Daniaparken.

Mot öppet hav

Den återstående delen av parken sträcker sig längst den norra delen av Västra Hamnen och vänder sig ut mot öppet hav. Parken har få träd och består mestadels av öppna, delvis modellerade gräsytor. Precis vid vattnet går en av Malmös vackraste gång- och cykelbanor, mellan den och havet finns bara strandskoningen.

Parkens mest utmärkande del är den stora, gräsbevuxna "grytan".

Scaniabadet

2005 byggdes en ny badplats i parken; Scaniabadet. Därmed har Malmöborna fått ytterligare en enormt populär badplats - ett havsbad med rejäla bad- och solbryggor och hög servicenivå.

Volleybollplaner

I samarbete med KFUM Malmö Volleyboll har fastighets- och gatukontoret anlagt tre beachvolleybollplaner i Scaniaparken.

Musik i Ljudkullen

Ljudkullen i Scaniaparken

Foto: Sara Kapusta