$left
$middle

Varvsparken

Varvsparken är en drygt 4 hektar stor stadsdelspark med rymliga ytor för lek, aktiviteter och avkoppling. Den populära sollekplatsen är en självklar mötesplats i Västra Hamnen.

Varvsparken i Västra Hamnen

Foto: Lars Bendroth

Parkens olika rum och tematrädgårdar binds samman av gångvägar, som alla leder till den cirkulära, centralt placerade och nedsänkta, öppna gräsytan Pelousen.

Den populära Sollekplatsen är en mycket välbesökt och omtyckt temalekplats och är en självklar mötesplats i Västra Hamnen.

sv