$left
$middle

Käglinge naturområde

Käglinge naturområde är ett härligt utflyktsmål för alla åldrar med en yta lika stort som Slottsparken, Kungsparken och Pildammsparken tillsammans.

Käglinge naturområde

Foto: Lars Bendroth

Naturområdet är uppbyggt enligt den så kalladade naturlika principer. Av en gammal grustäkt har ett stycke skånsk natur återskapats med mjuka kullar, skog, vattenytor, ängs- och hagmarker.

Här finns bland annat den sällsynta och fridlysta orkidén kärrknipprot. Botanikern finner en mångfald växter att studera och zoologen kan bl.a. glädja sig åt att inte mindre än nio av Sveriges totalt fjorton grodarter finns representerade. Ornitologen kan studera backsvala, kärrhök, glada, sånglärka, näktergal, lövsångare och koltrast under sommaren. På vintern ser man ormvråk, tornfalk, sparvhök och diverse arter av gäss.

I Käglinge naturområde kan du ha picknick i det gröna, njuta av lugnet, promenera i ett variationsrikt stigsystem, upptäcka naturen och låta barnen leka i backarna. Att rida och cykla går också bra.

I denna gröna oas, som är hemvist för en stor mängd växter och djur, är det viktigt att vara rädd om naturen och visa hänsyn till varandra.


  • Huvudentrén, med stor parkering, kommer du till via infarten från Käglingevägen. Här ligger även Grodans hus.
  • Norrifrån kommer du in i området från Lockarps kyrkoväg.
  • I förlängningen av Vångavägen finns en större parkering och några mindre finns i den västra och norra delen av området.
  • Närmaste busshållplats heter Käglinge Rönnebjersvägen.
sv