$left
$middle

Gottorpsparken

Gottorpsparken är en ny liten park precis söder om den historiska allén, Gottorps allé, som kantas av 65 år gamla hästkastanjer. Intill de gamla träden finns en lekplats för stora och små.

  • Lekplats

Tidigare användes detta område som hästhagar och betesmark. Lekplatsens strikta design har sitt ursprung i de rektangulära hagarna som var inhägnade med stängsel. På lekplatsen finns gungor, klätterställningar, några snurrande lekredskap och balansbommar.

Förutom lekutrustningen finns små stigar med bark som leder genom buskar och skogsdungar. Området har en rik och varierad vegetation. I den östra delen finns även en rabatt med exotiska träd och buskar.

Långhus från stenåldern och andra arkeologiska fynd

Långhus från stenåldern och andra arkeologiska fynd Söder om lekplatsen finns en liten äng och en oval öppen plats som kallas "Noden". Inne i detta ovala område, omgivet av bokträd, har arkeologer hittat fornlämningar.

Det är rester av långhus från stenåldern som har upptäckts. Dessa spår av forntida boplatser finns fortfarande bevarade i marken. Därför har Malmö stad valt att bevara "Noden" så opåverkad som möjligt.

Kontakta oss

sv