$left
$middle

Ankarparken

Det finns inte mycket "riktig" natur i Malmö och Västra Hamnen. Så istället har man skapat ett eget ekosystem i Ankarparken. Träd, växter och vatten gör att de som bor där eller besöker parken känner som om de går in i olika naturområden från Sverige.

Ankarparken är en miljöpedagogisk park

Ankarparken är speciell eftersom den är som en "hydroglyph", en park där olika naturområden ser ut att flyta ihop. Dessa områden, bland annat ett alkärr, ekdunge och bokdunge, är som öar på en gräsplan.

Tanken med parken är att den ska kunna användas för att lära sig mer om miljön i utbildningssyfte och miljöpedagogik.

Kanalen består av saltvatten från Öresund

En viktig del av parken är en kanal med saltvatten från havet. Vattnet är vackert att titta på, kanalen är bred och har en kurvig strandlinje mot parken.

Ytor och material

Förutom de runda naturområdena med växter finns det breda, raka bryggor och broar i parken. Parken ska vara en plats där man alltid kan upptäcka något nytt.

I parken används material som järn, asfalt och betong, vilket är vanligt i gamla hamnområden och städer vid kusten.

Arkitekten bakom Ankarparken

Arkitekten som skapat Ankarparken är Stig L Andersson från APS Landskapsarkitekter i Köpenhamn. Ankarparken var klar till den internationella bomässan Bo01, 2001.

Kontakta oss

sv