$left
$middle

Ankarparken

Det är ont om "naturlig" natur i Malmö och Västra Hamnen. Därför har man med Ankarparken istället skapat ett helt eget ekosystem. Träd, andra växter och vatten, ger boende och besökare intrycket av att de går in i olika biotoper av den svenska naturen.

Ankarparken

Foto: Lars Bendroth

Miljöpedagogik

Ankarparken är speciell därför att den är en "hydroglyph", det vill säga en park som innebär till synes flytande kompositioner av olika biotoper. De olika biotoperna, bland annat ett alkärr, en ekdunge och en bokdunge, ligger utspridda som öar i en gräsyta.

Parkens idé knyter an till Malmö stads ambitioner att kunna använda stadens parker i utbildningssyfte - "miljöpedagogiska parker".

Saltvatten i kanalen

En viktig del av parken är kanalen med saltvatten från Öresund. Vattnet är ett vackert blickfång, kanalen är bred och har mot parken en kurvig strandlinje. Förutom de rundade biotoperna med växtlighet finns i parken breda, raka bryggor och broar i vindlande kedjor. Parken ska vara en plats med ständiga upplevelser och överraskningsmoment.

Parkens material består av mycket järn, asfalt och betong, vilka är typiska för gamla hamnområden och kuststäder.

Arkitekt

Stig L Andersson, APS Landskapsarkitekter i Köpenhamn. Ankarparken var klar till den internationella bomässan Bo01, 2001.

sv