$left
$middle

Gröningen

En av Malmös spontanidrottsplatser kallas för Gröningen och finns vid Stenkulaskolan.

  • Spontanidrottsplats

Detta finns på idrottsplatsen

  • multisportarena
  • streetbasketkorgar
  • styrketräningsredskap
  • löparbana
  • längdhoppsgrop

På multiarenan med konstgräs kan man spela fotboll, handboll, innebandy och basket.

Idrottsplatsen vid Gröningen har även en

  • beachvolleybollplan
  • boulebana och en
  • basketkorg i lägre höjd för mindre barn och rullstolsburna.

Multisportarenor

Syftet med den nya typen av idrottsplatser är att skapa nya, intressanta platser där man kan idrotta på egen hand. Målet är att skapa fler förutsättningar för ungdomar att röra på sig och därmed minska andelen inaktiva barn och ungdomar.

sv