$left
$middle

Kungsparken

Kungsparken är den äldsta parken i Malmö och skapades på mark som tidigare tillhörde Malmöhus slotts befästningsanordning.

Kungsparken är 8,4 hektar stor och har två långa alléer som är kvar från den gamla befästningsanordningen som bildar parkens grundstruktur.

I hjärtat av Kungsparken finns en vacker gjutjärnsfontän som byggdes mitt i parken år 1882. Intill den ligger Grottan, en av de ursprungliga sevärdheterna i parken. Grottan är typisk för den romantiska parkstilen som Kungsparken representerar. Den har varierat i dekorationerna över tid, inklusive väggmålningar och en dricksvattenfontän.

Det som gör Kungsparken unik är att den har många olika exotiska träd. Ursprungligen ville man göra parken lik en botanisk trädgård och lära besökare om olika växters namn och utseende.

Kungsparkens historia

Kungsparken skapades mellan 1869 och 1870 på mark som tidigare var en del av Malmöhus slotts försvarsanläggning. När slottets försvarsfunktion inte längre behövdes på mitten av 1800-talet började man tänka på hur man kunde använda det öppna området nära den gamla staden.

En dansk landskapsarkitekt O Hoegh Hansen fick i uppdrag 1869 att designa en romantisk park. Han inspirerades av engelska parker som utvecklades på 1700-talet som en reaktion mot de formella franska trädgårdarna. Dessa parker blev populära bland det borgerliga samhället. När industrialiseringen tog fart och städerna blev smutsiga och förorenade, blev parker som Kungsparken viktiga grönområden i städerna.

Parken öppnades för allmänheten 1872 och kallades ursprungligen Slottsparken. När Kung Oscar II invigde restaurangen i parken 1881 under ett stort lantbruksmöte i staden, bytte parken namn till Kung Oscars park. Men den kom att kallas Kungsparken av folket.

Upprustningar och försköning över åren

Sedan 1980-talet har det gjorts flera upprustningar i parken.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv