Kungsparken

Kungsparken är från mitten av 1800-talet och därmed Malmös äldsta park. Den anlades på mark som tidigare var en del av Malmöhus slotts befästningsanordning och ritades av den Danska landskapsarkitekten O Hoegh Hansen.

Kungsparken

Parken har en romantisk karaktär med förebilder från kontinentens parker. Här kan man njuta av sköna promenader, vackra konstverk och exotiska träd.

Kungsparkenanlades 1869-70 på mark som tidigare var en del av Malmöhus slotts befästningsanordning. När slottet hade spelat ut sin roll som försvarsanläggning i mitten av 1800-talet väcktes tankarna på ny användning av den öppna marken i direkt anslutning till den gamla staden.

Stor parkyta

Kungsparken med en yta på 8,4 hektar har en stomme av två raka alléer som är en rest från den gamla befästningsanordningen.

Den danske landskapsarkitekten O Hoegh Hansen fick 1869 i uppdrag att rita ett förslag till en romantisk park, vilket han gjorde. Sin inspiration fick han från den engelska parken, som utvecklades under 1700-talet som en reaktion mot den franska barockträdgården, och som blev det borgerliga samhällets parkideal. När industrialismen expanderade och städerna blev smutsiga och sotiga kom parkerna att utgöra städernas lungor.

1872 öppnades Kungsparken som från början kallades Slottsparken. När restaurangen invigdes 1881 av Kung Oscar II, i samband med ett stort lantbruksmöte i staden, fick parken namnet Kung Oscars park. I folkmun kom den att kallas Kungsparken.

Parkens hjärta

Kungsparkens hjärta är den praktfulla gjutjärnsfontänen som upppfördes mitt i parken 1882. Strax intill ligger Grottan, som är en av de ursprungliga sevärdheterna i parken. Den är mycket typisk för den romantiska parkstil som parken representerar. Utsmyckningen i grottan har varierat. Bland annat har den prytts med väggmålningar och en dricksvattenfontän.

Upprustningar och försköning över åren

I samband med byggutställningen BO-86, 1986 gjordes en omfattande återplantering av flera ovanliga träd som av olika anledningar hade försvunnit under åren.

Något år efter byggutställningen, gjordes också en större upprustning av Grottan. Den kröntes då med ett ormhuvud ur vars mun en vattenstråle springer fram. Vattnet samlas i ett granitfat på marken. Konstnär är landskapsarkitekt Monica Gora och hennes tema är Eddaberättelsen om Lokes straff. 1989 erhöll hon Årets Stenpris för konstverket.

För att förstärka entrén vid Slottsbron i parkens norra del byggdes 1987 en portal i limträ. En ny brygga i kanalen, ett lusthus över vattnet och det så kallade "Framträdet" (en talarstol för hugade) är några av de detaljer som tillförts parken under senare år.

1988 genomfördes också en större förnyelse av buskbeståndet i västra delen av parken, då där anlades ett relativt stort bestånd av kalkskyende växter såsom azaleor och rhododendron.

2008 gjordes en upprustning av parken då man förstärkte dess 1800-talskaraktär och förtydligade parkens identitet.

2009 uppfördes skulpturen Diana av Ernst Billgren.

Entré från förlängningen av Jakob Nilsgatan. Illustration: Märika Bark

Exotiska trädslag

Det som utmärker Kungsparken är det stora inslaget av exotiska trädslag. Från början fanns ambitionen att likna en botanisk trädgård. Och att lära ut namnen och utseendet på växterna var en del av meningen med parken.