$left
$middle

Hammars park

Hammars park, i södra delen av Limhamn, kom till i slutet på 1800-talet genom initiativ av ordförande i AB Förenade Kalkbrotten, Carl Anders Hammar. Det är också en plats med många fladdermös.

  • Temalekplats
  • Offentliga Toaletter

Fladdermös trivs bra i parken

Hammars park är hem för åtta olika fladdermusarter, vilket gör det till ett av de fladdermustäta områderna i hela Skåne.

Under sommaren 2008 genomförde miljöförvaltningen en fladdermusinventering i olika områden i Malmö, och Hammars park vid kalkbrottet visade sig vara en riktigt fladdermustät park. En ny art för kommunen, Leislers fladdermus, upptäcktes. En annan ovanlig art som identifierades var sydfladdermusen.

Varför är Hammars park så populär för fladdermös?

Delvis beror det på att parken har en varierad miljö med öppna gräsområden, delvis öppna områden med gamla träd samt tätare träddungar och buskvegetation. Troligtvis finns det också gott om insekter, som är fladdermössens föda.

Hammars parks historia

Parken skapades mot slutet av 1800-talet på initiativ av Carl Anders Hammar, ordförande i AB Förenade Kalkbrotten. Företaget ägde ett område som inte användes och föreslog att det skulle omvandlas till en park.

Parken omgavs ursprungligen av ett staket för att förhindra obehörig tillgång. En gång om året öppnades den för söndagsskolebarn.

Malmö dåvarande parkavdelning tog över parken 1939 och genomförde vissa gallringar och avlägsnade staketet. Därmed blev parken äntligen öppen för allmänheten.

Kontakta oss

sv