$left
$middle

Hammars park

Hammars park, i södra delen av Limhamn, kom till i slutet på 1800-talet genom initiativ av ordförande i AB Förenade Kalkbrotten, Carl Anders Hammar. Företaget hade ett område som inte brukades och föreslog att detta skulle planteras om till park.

Hammars park

Foto: Lars Bendroth

  • Temalekplats

På området fanns trädbevuxna hålor, som var rester från tidigare kalkbrytning. I det minsta hålet anlades en damm som fick vatten från kalkbrottet genom ett grävt dike. Dammen försågs sedan med karp och guldfisk. Vintertid när dammen frös till is sågades isen upp till förvaring i ett ishus för senare användning i dåtidens kylskåp.

Livgivande vatten

I början av 1970-talet fylldes dammen igen och ytorna besåddes med gräs. Diket som löpte utmed den södra sidan, leddes in i parken i slutet av 90-talet, för att ge ett mer livgivande vatten.

På senare tid har lökplanteringarna utökats betydligt.

Fladdermuseldorado

Hammars park rymmer hela åtta fladdermusarter, vilket gör området till ett av de artrikaste i hela Skåne! Under sommaren 2008 inventerade miljöförvaltningen en rad områden i Malmö på fladdermöss. Och Hammars park vid kalkbrottet visade sig vara en riktig guldgruva för fladdermöss! En ny art för kommunen, Leislers fladdermus, upptäcktes. En annan ovanlig art som upptäcktes var sydfladdermusen.

Varför är då Hammars park så populär bland fladdermössen? Dels är parken väldigt varierad, med öppna gräsytor, halvöppna områden med gamla träd och tätare träd- och buskvegetation. Dels finns det troligen gott om insekter, som är fladdermössens föda.

I rapporten dras slutsatsen att antalet noterade arter och individer av fladdermöss är överraskande stort, med tanke på att Malmö är en storstad. En förklaring är de relativt stora arealer av grönområden som finns i kommunen.

Historik

Den planterade parken på elva och en halv hektar, förseddes med staket som stängde den ute för obehöriga. En gång om året öppnades den för söndagsskolebarn.

August Rabe, direktören vid Skånska Cement AB, byggde 1898 Villa Krokehus i sydöstra delen av parken. Villan övertogs 1905 först av Carl Johan Malmros och sedan 1908 av ingenjör Carl Gustaf Reinhold Zickerman, som ofta anordnade fester i parken för att få in medel till Röda Korset.

Malmö parkavdelning övertog parken 1939 och utförde vissa gallringar samt avlägsnade staketet. Parken blev då äntligen öppen för allmänheten.

sv