$left
$middle

Bulltoftaparken

Bulltofta rekreationsområde kom till på initiativ av två landskapsarkitektstuderande i slutet av 1970-talet. Området ligger i östra Malmö och var fram till 1972 ett flygfält med omgivande jordbruksmark.

Bulltoftaparken

Sparsam vegetation

Marken bestod från början av öppna storskaliga ytor med sparsam vegetation, bland annat rester av gamla trädgårdar och ägogränser. Att skapa lä för vinden blev därför viktigt i planeringen av parken. Anläggningen av parken startade våren 1983 och utfördes under ledning av parkavdelningen. Grundtanken var att skapa ett grönområde med stark naturprägel samt att genom ett ekologiskt arbetssätt hålla nere både anläggnings- och skötselkostnader. Våren 1992 utfördes den sista planteringen, med undantag för de kompletteringar och förändringar som ständigt pågår sedan dess.

Lättskött anläggning

Utgångspunkten för skogsplanteringen var att skapa ett bestånd som kan utvecklas och skötas med minsta möjliga arbetsinsatsinsatser. Målet var att få planteringar som var manshöga efter 5 år och som upplevs som skog efter 20 år. Alla gång- och cykelbanor är byggda med material från den gamla flygplatsen. För att tillgodose olika behov har man delat in området i tre olika zoner:

Naturzonen

Här finns olika lövskogspartier med exempelvis bok, ek, ask och alm, samt ytor med en mer halvöppen karaktär med dungar av bland annat hassel. I naturzonen finns torrängar, fuktängar, dammar samt blomsterängar.

Parkzonen

Har en mer traditionell parkkaraktär där det ingår odlingslotter och ett arboretum.

Idrottszonen

Utgörs främst av det stora plana gräsfält som tillhörde den gamla flygplatsen. Här har det bland annat blivit bollplaner. Här finns också rekreationsområdets huvudentré med p-platser på flygfältets betongytor.

Frisbeegolfbana

Frisbeegolf (eller discgolf) är en idrott som växer snabbt. I Bulltoftaparken finns det en bana för detta. Principen är enkel: att spela en bana med så få kast som möjligt. Många spelare tilltalas av tävlingsmomentet kombinerat med möjligheten att komma ut i naturen. I Sverige finns 110 banor - i Sibbarp söder om campingen och en i Bulltoftaparken. Bakom projektet med banan i Bulltoftaparken ligger Malmö stads gatukontor, fritidsförvaltning, Stadsområde Öster och frisbeeklubben Spinndisc.

Aktiviteter i Bulltofta rekreationsområde

Utöver den natursköna parkmiljön innehåller Bulltofta rekreationsområde ytor för många olika aktiviteter, samt ett motionscenter med gym och kafé.

sv