$left
$middle

Arrangera evenemang på offentlig plats

Om du som privat aktör eller förening vill arrangera evenemang på stadens torg, gator eller i parker får du på denna sida en steg-för-steg-vägledning hur du går tillväga.

Steg 1 – Hitta plats

När du hittat en plats där du vill arrangera ditt evenemang är det först och främst viktigt att reda ut vem som äger marken.

Exempel på populära platser där Malmö stad äger marken är:

  • Stortorget
  • Gustav Adolfs torg
  • Triangeln
  • Tallriken i Pildammsparken
  • Ribersborgsstranden

Kräver evenemanget motorfordon, hänvisar vi i första hand till Stortorget eller Drottningtorget.

Kontakta Malmö stads kontaktcenter om du är osäker vem som äger marken samt för frågor om lämplighet och eventuell avgift för platsen.

Evenemang på privat mark

Om du vill arrangera evenemang på privat mark är det viktigt att få ett godkännande av markägaren att arrangera ett evenemang på platsen innan du söker tillstånd hos Polisen eller andra myndigheter.

Steg 2 – Ansök hos Polisen

Polisen bedömer din ansökan utifrån säkerhet, ordning och trafik. De skickar också en remissförfrågan till Malmö stad och Räddningstjänsten Syd som får svara på förfrågan och ange de villkor som gäller för platsen i fråga.

Steg 3 – Ansök om övriga tillstånd

Beroende på vilket innehåll du vill ha på ditt evenemang kan det krävas ytterligare tillstånd, anmälningar eller ansökningar.

Några vanliga exempel är:

Tänk på att du som arrangör också ansvarar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte riskerar att skada besökares hörsel.

Steg 4 – Syn och besiktning av platsen

Innan du börjar etablera ditt evenemang är det viktigt att genomföra en syn av platsen. Detta görs för att konstatera vilket skick platsen befinner sig i innan marken tas i bruk av arrangören.

Efter evenemanget genomförs en besiktning med protokollet från den tidigare synen som underlag. Har det uppstått skador på platsen kommer du som arrangör att bli ersättningsskyldig.

Kontaktuppgifter till din handläggare på fastighets- och gatukontoret för syn och besiktning framgår av ditt polistillstånd.

Steg 5 – Marknadsför ditt evenemang

Exempel på populära platser som kan användas för marknadsföring i Malmö är Stortorget, Gustav Adolfs torg och Triangeln.

Mer om att arrangera evenemang i Malmö

sv