$left
$middle

Tillfälligt serveringstillstånd

Du ska ansöka om tillfälligt serveringstillstånd om du vill servera alkohol vid enstaka tillfälle (eller flera tillfällen/flera dagar) till slutet sällskap, som till exempel en personalfest eller en föreningsfest. Om du vill servera alkohol till allmänheten under en dag eller en kortare period, exempelvis på festival, ska du också ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.

Servering till slutet sällskap

För att räknas som slutet sällskap ska deltagarna vara kända innan arrangemanget och ha något gemensamt, som exempelvis att de ingår i samma förening eller är kollegor. Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap och inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten.

Om du driver ett cateringföretag och planerar att regelbundet servera alkohol till slutna sällskap kan du istället ansöka om stadigvarande tillstånd för catering till slutet sällskap.

Har du frågor om tillfälligt serveringstillstånd?

Kontakta tillståndsenheten.

Krav på verksamheten

För att få tillfälligt serveringstillstånd måste lokalen och verksamheten uppfylla följande krav:

  • Serveringen får inte vara stadigvarande – det finns en begränsning i hur ofta återkommande arrangemanget kan vara och/eller hur lång tidsperiod arrangemanget pågår.
  • Lagad eller tillredd mat ska serveras.
  • Alkoholen som säljs till ett slutet sällskap måste köpas in från Systembolaget. Vid försäljning till allmänheten kan alkoholen även köpas in hos partihandlare. Restriktivitet råder gällande tillstånd att servera spritdrycker.
sv