$left
$middle

Förändring i verksamhet med serveringstillstånd

Om du har ett serveringstillstånd och du ska göra vissa ändringar i din verksamhet, i form av exempelvis ägarbyte eller avbrott i verksamheten, måste du anmäla förändringen till tillståndsenheten. Du ska även ansöka om förändringar av verksamhetens lokal och serveringstid.

Är du osäker på om du måste anmäla eller ansöka om förändringen av din verksamhet? Kontakta tillståndsenheten.

Stadigvarande förändring av verksamhet

Du ska ansöka om stadigvarande förändring om din verksamhet ska genomgå förändringar som påverkar tillsynen, som exempelvis

  • nytt bolagsnamn eller ny bolagsadress
  • olika typer av avbrott – som till exempel om du planerar att stänga din restaurang en viss period för semester eller för säsongen
  • utökat serveringsutrymme
  • utökad serveringstid
  • gå från serveringstillstånd för slutet sällskap till allmänheten
  • vilka alkoholdrycker som ska serveras på restaurangen.

Tillfällig förändring i serveringstillstånd

Om du vill göra en tillfällig förändring i ditt serveringstillstånd ska du skicka in en ansökan om detta till tillståndsenheten.

Som tillfällig förändring räknas exempelvis

  • utökad serveringslokal
  • förändring i serveringens omfattning
  • förändrade serveringstider.

Ändra ägare eller företrädare

Du som har stadigvarande serveringstillstånd måste anmäla förändringar av bolagets företrädare och ägare till tillståndsenheten. Exempel på förändring av företrädare kan vara att ett bolag får en ny restaurangchef, styrelsemedlem, verkställande direktör, firmatecknare, aktieägare eller finansiär.

Anmälan ska göras i förväg eller så snabbt som möjligt om förändringen inte kunnat förutses.

Varför måste jag anmäla ändring av bolagets företrädare?

Anledningen till att du måste anmäla ändringar gällande verksamhetens ägare eller företrädare är att tillståndsenheten måste bedöma om de nya personerna anses ha betydande inflytande i verksamheten. Om en företrädare byts ut mot en annan måste tillståndsenheten kontrollera om den nya personen är personligt och ekonomiskt lämplig att ha inflytande i en verksamhet som serverar alkohol. Kontrollen innebär bland annat att tillståndsenheten granskar om den nya personen finns i brottsregistret och/eller har försenade skatteinbetalningar.

Vid en förändring utreder tillståndsenheten också hur de som köpt in sig i bolaget har finansierat köpet. Bolaget måste redovisa varifrån köparen fått sina pengar och hur överföringen av pengarna gått till.

Fortsatt kunskap i alkohollagen

Du som har ett serveringstillstånd ska se till att det fortsatt finns kunskap om alkohollagen i bolaget när en företrädare, ägare eller restaurangchef byts ut.

Ändra serveringsansvariga

När du lägger till eller tar bort serveringsansvariga personer på din restaurang ska de nya personerna anmälas till tillståndsenheten. Kom ihåg att den du utser som serveringsansvarig måste ha fyllt 20 år.

Tillståndsenheten gör ingen lämplighetsprövning av serveringsansvariga, utan det är du som tillståndshavare som ansvarar för att personen är lämplig för uppgiften. Det ligger i ditt eget intresse att bara anmäla personer som är lämpliga, eftersom den som utses som serveringsansvarig är ansvarig för serveringen när du inte är på plats. 

Det yttersta ansvaret för verksamheten vilar dock alltid på dig som är tillståndshavare, även om du inte alltid själv är på plats.

Upphörande av serveringstillstånd

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med servering av alkohol i din verksamhet. När anmälan registrerats får du ett beslut skickat till dig. Tillsammans med beslutet får du en restaurangrapport som du ska fylla i för den period du haft tillståndet under innevarande år. Även om du inte sålt någon alkohol ska du lämna in rapporten.

sv