Sociala medier

Du har väl inte missat att du kan följa Malmö stads verksamheter i olika sociala medier? Här kan du se i vilka kanaler vi finns idag. Följ oss gärna där!

Tänk på: Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. För sådana ärende gäller vanlig e-post, telefon eller brev. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så ändå sker tas inläggen bort. Kommentarer får heller inte innehålla:

  • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • Kränkande uttalande med rasistiska, sexistiska eller homofobiska undertoner
  • Hets mot folkgrupp eller andra trakasserier
  • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • Svordomar eller obscena ord
  • Kommersiella budskap, reklam eller spam

Malmö stad förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt stänga av användare som bryter mot dessa regler från det sociala mediet i fråga.

Malmö stads olika verksamheter i sociala medier

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

ASF-direktören
     Twitter
     Instagram
Butik Torsten
     Facebook 
     Instagram
Familjecaféet på Lyktan - Facebook

Familjecentralen Lindängen - Instagram
Familjehem för ensamkommande barn - Facebook
Fältgruppen Malmö - Facebook
Föräldrarådgivarna i Öster
JobbMalmö - Facebook
I Malmö möts vi - Facebook
Innerstadens Förebyggare - Instagram
Evonhuset (före detta KST – Kompetenscentrum för sexuella tjänster)
     Facebook
    Instagram
Praktik vid Events - Facebook
Romskt informations- och kunskapscenter - Facebook

Språkcafé Nobel - Facebook

Socialarbetare för ungdomar - Instagram
TAMU Malmö Kantin - Facebook
Yalla Sofielund - Facebook

Fastighets- och gatukontoret

Cykliga Malmö
     Facebook
     Instagram
Hyllie 
    Facebook
    Flickr
    Instagram
    Twitter
    YouTube
Katrinetorp Landeri
     Facebook    
     Instagram
Malmöfestivalen
    Facebook
    Instagram
     YouTube
     LinkedIn
Malmö Garden Show
    Facebook
    Instagram
Malmö Foodtruckfestival - Facebook
Malmö Folkets Park
    Facebook
    Instagram
    Twitter
NGBG - Facebook
Slottsträdgården
     Instagram

     Facebook
Sorgenfri
     Facebook
     Flickr
     Instagram
Street Food Malmö
     Facebook
     Instagram
Urban Beach - Facebook

Fritidsförvaltningen

Aktivitetshuset Holma - Facebook
Baltiska bowlinghallen - Facebook

Bricks Rosengård 
    Facebook
    Twitter 
     Youtube
     Snapchat: @tegelhusetbrick
Bulltofta motionscenter - Facebook
Bunkeflostrands fritidsgård - Instagram
Bokskogen i Torup - Facebook
Fritid i Öster - Facebook
Fritidsbanken Malmö - Facebook
Föreningsnytt - Facebook
Hylliebadet - Facebook
Idrottsmuseum - Facebook

Ingången - Facebook
Johannes fritidsgård
     Facebook

     Instagram
Kirsebergs Fritidsgård - Facebook
Kirsebergs Fritidsklubb - Facebook
Kul i Malmö - Facebook
Kul i Väster
     Facebook

     Instagram
     Snapchat: @kulivaster
Limhamns fritidsgård - Instagram
Lindängens fritidsgård
     Facebook

     Instagram
Mötesplats Bunkeflostrand
     Facebook

     Instagram
Mötesplats Klagshamn
     Facebook

     Instagram
Nydala Fritidsgård - Facebook
Oxie Fritidsgård
     Facebook

     Instagram
Oxievångsbadet - Facebook
Rörsjöns fritidsgård 
     Facebook
     Instagram
Sofielunds fritidsgård
     Facebook

     Instagram
Sommar på Ribban
     Facebook
     Instagram
Stenkula fritidsgård
     
Instagram
Tygelsjö fritidsgård
     Facebook

     Instagram
Ungdomshuset - Instagram
Ung Fritid Västra Hamnen
     Facebook
     Instagram

Funktionsstödsförvaltningen

Bokbytet
     Facebook

     Instagram
Butik Holmgången - Facebook
Café Rönnen - Facebook
Fabriken daglig verksamhet - Facebook
Framtidens dagliga verksamhet
    Facebook
     Blogg
     Instagram
Funktionsstöd - Facebook
Husie Hörna daglig verksamhet - Instagram
Kraftbudet - Facebook
Pappersmakarna - Instagram
Teater Teamus - Facebook
Tomtegatan LSS - Instagram
Upplevelsehuset - Instagram

Förskoleförvaltningen

Annestads förskola
     Avdelning solen - Instagram

     Avdelning stjärnan - Instagram
     Avdelning kometen - Instagram
     Avdelning månen - Instagram
     Köket - Instagram
Bastionens förskola
avd Kurtinen - Instagram
avd Ravelinen - Instagram
Bellevue förskola - Blogg

Bellisgårdens förskola - Instagram
Berga förskola avd Lilla Galaxen - Instagram
Björkängens uteförskola - Blogg
Bladbaggens förskola - Instagram
Brandvaktens förskola - Blogg
Droppens förskola, Köket - Instagram
Edens förskola - Blogg
Erikslust förskola - Blogg
Fjärilens förskola
Fjärilen - Instagram
Avdelningen Rosenvingen - Instagram
Avdelningen Vitvingen - Instagram
Avdelningen Guldvingen - Instagram
Avdelningen Blåvingen - Instagram
Floda förskola
     Krokodilen - Instagram
     Delfinen - Instagram
     Köket - Instagram
Fregattens förskola
     Sagoskogen - Blogg
     Sprattelgubben - Blogg
     Trumpeten - Blogg
Fyrens förskola
Akvarellen - Instagram
Gyllebo förskola - Blogg
Gottorps förskola
     Flingan - Instagram
     Kristallen - Instagram
     Bubblan - Instagram
     Droppen - Instagram
Biträdandeforum - Instagram
Gånglåtens förskola - Blogg
Hålsjön och Svansjöns förskolor - Instagram
Hålsjöns förskola, köket - Instagram
Högaholms förskola - Blogg
Högatorps förskola - Instagram
Iduns förskola
Kastanjegårdens förskola
     Instagram

     Blogg
Klövervallens förskola, avdelning Myran - Instagram
Klövervallens förskola, avdelning Nyckelpigan -Instagram
Kompassens öppna förskola - Blogg
Käknätets receptbank - Blogg

Linbärets förskola
Linbärets kock - Instagram
Lindens förskola
Avdelning Kvisten - Instagram
Avdelning Kronan - Instagram
Avdelning Linden - Instagram
Lindängehus förskola - Instagram
Lovisagårdens förskolas kök - Instagram
Mariehage förskola - Instagram
Maria förskola, avdelning Norrskenet - Instagram
Maria förskola, avdelning Skymningen - Instagram
Maria förskola, avdelning Sirocco - Instagram
Maria förskola, avdelning Solvirveln - Instagram
Maria förskola, avdelning Mammamoln - Instagram
Maria förskola, avdelning Stjärnfallet - Instagram
Maria förskola, avdelning Supernova - Instagram
Mellanhedens förskola - Blogg
Måltidsutveckling i Malmö stad - Instagram
Nydalaförskolans kök - Instagram
Område S6 förskolor - Instagram
Område S7 förskolor - Instagram
Område N9 - förskolor - Instagram
Operans förskola - Instagram
Oxiegårdens förskola kocken - Instagram

Pilängens förskola avdelning solrosen - Instagram
Pilotens förskola
avdelning Helikoptern - Instagram
avdelning Rymdraketen - Instagram
Pärlugglans förskola
     Pärlan - Instagram
     Diamanten - Instagram
     Skatten - Instagram
     Rubinen - Instagram
Referensgruppens blogg
Riseberga förskola
    Tranan - Blogg
     Gåsen - Blogg
     Ankan - Blogg
    Storken - Blogg
Rosens förskola - Instagram
Rönneholms förskola
     Tidigare gemensam blogg
     Bron - Blogg
     Skeppet - Blogg
     Snäckan - Blogg
     Droppen - Blogg
     Dalagården - Blogg
Rörsjöns förskola
avd Rymden - Instagram
avd Tellus - Instagram
Sadelmakarebyns förskola, köket - Instagram
Sjöhästens förskola - Instagram
Skutans förskola, Delfinen - Instagram
Skrållans förskola, kocken - Instagram
Slånbärets förskola
    Hajen - Blogg
    Sälen - Blogg
    Valen - Blogg
Sofieholms förskola - Instagram
Sofielunds förskola - Instagram
Sommarbäckens förskola - Blogg

Svansjöns förskola kockar - Instagram
Svågertorps förskola - Instagram
Tussilagons förskola - Blogg
Tors förskola - Instagram
Villans förskola
     Mössen - Instagram
     Småmössen - Instagram
Vintrie förskola - Instagram

Grundskoleförvaltningen

Annebergsskolan, fritidshem Rubinen - Instagram
Apelgårdsskolan - Facebook
Augustenborgsskolan
Augustenborgsskolan - Facebook
Mediatek - Blogg
Mediatek - Instagram
Pedagogisk inspiration och eftertanke - Blogg
Bäckagårdsskolan
     Bild - Instagram
    Mediatek - Blogg
    Mediatek - Facebook
    Mediatek - Instagram
    Mediatek - Twitter
Dammfriskolan
Dammfriskolan - Twitter
Dammfriskolan - Instagram
Dammfriskolan Hemkunskap - Instagram
Digitala verktygslådan - Blogg
Djupadalsskolan - Högbo Fritdshem Instagram
Fågelbacksskolan - Facebook
Geijerskolan
     Instagram
     Fritids - Blogg
Gottorpsskolan - Twitter
Glasbruksskolan, 2012 - Instagram
Glasbruksskolan, C2012 - Instagram
Glasbruksskolan, B2013 - Instagram
Glasbruksskolan, Elevhälsan - Instagram
Gullviksskolan
     Förskoleklass - Instagram
     Åk 1 - Instagram
     Åk 2 - Instagram
     Åk 3 - Instagram
Åk 4 - Instagram
Åk 5 - Instagram
     Fritids - Instagram
Slöjd - Instagram
Hermodsdalsskolans bibliotek - Instagram
Hermodsdalsskolans Fritidshem - Instagram
Hermodsdalsskolans fritidsledare - Instagram
Holmaskolan - Blogg
Husieskolan - Instagram
Högaholmsskolan - Facebook
Höjaskolan, mediatek - Blogg
Innocarnival
    Facebook
    Instagram
IT-pedagog Annie Bergh - Twitter
Kryddgårdsskolan - Facebook
Kommunikationsskolan Fritids - Instagram
Kungshögsskolan - Hanehög Blogg
Kulladalsskolan - Elevråd Blogg
Lindeborgsskolan
Fritidshem Vintergatan - Instagram
Fritidshem Galaxen - Instagram
Fritidshem Stjärnan - Instagram
Lindängeskolan
     Elevråd - YouTube
     Facebook
     Fritidshem Boken - Facebook    
     YouTube    
Lyckebrons fritidshem 2 - Instagram
Malmö Apps - Twitter
Malmö International school
     Facebook
     Instagram
     Fritids Instagram
Mellanhedsskolan - Twitter
Mellersta förstadsskolan, Mediatek - Instagram
Mottagningsskolan Mosaik - Facebook
Munkhätteskolan
     Facebook

     Instagram
Möllevångsskolan      
     Slöjd - Instagram
     Twitter
NT-utvecklarna i Malmö - Facebook
Mölletoftaskolan, fritids - Instagram
Oxievångsskolan
     Facebook 
     Mediateket - Twitter
     Mediateket Blogg
     Twitter    
     Om digitalisering - Instagram  
     Hemkunskap på Oxievångsskolan - Instagram
Pedagogiska centralen - Flickr
Pedagogisk inspiration, språkutveckling - Facebook
Pedagog Malmö 
    Blogg
    Facebook
    Twitter
    YouTube
Pilbäckskolan - Facebook
Ribersborgsskolan - Instagram
Risebergaskolan - Twitter
Rosenholmsskolan - Instagram
Rönnenskolan
     Twitter

     Mediateket - Instagram
Rörsjöskolan-Zenith - Facebook
Segevångsskolan
     Bibliotek - Facebook
     Fritidshem - Blogg
     Fritidshem Juvelen - Blogg
     Fritidshem Rubinen - Blogg
     Fritidshem Diamanten - Blogg
Slottstadens skola - Blogg
Sofielundsskolans förskoleklasser - Blogg
Sofielundsskolan - Twitter
Sorgenfriskolan
     Fritids - Äldre blogg

     Fritids - Blogg
     Fritids sommar 2017 - Blogg
Specialpedagogik - Blogg

Stapelbäddsskolan
  Förskoleklass - Instagram
     1:ornas fritids C+D - Instagram
     2:ornas fritids - Instagram
     3:ornas fritids - Instagram
     Klass 1A - Instagram
     Klass 1B - Instagram
     Klass 2B - Instagram
     Klass 3A - Instagram
     Klass 3C - Instagram  
    Stabelbäddsskolans Diamanter - Instagram 
Stenkulaskolan - Twitter
Stenkulas Fritidshem- Instagram       
Sundsbroskolan
     Instagram
Söderkullaskolan
     Bibliotek - Twitter    
     Twitter
Tell, flerspråkigt digitalt studiestöd - Facebook
Toftanässkolan - Facebook
Tingdammsskolan
Tingdammsskolan- Facebook
Bibliotek - Instagram
Slöjd - Facebook
Videdalskolan
Videdalskolans Fritidshem, Aspen - YouTube
Värner Rydénskolan
     Instagram
     Bild - Instagram

Västra skolan
     Årskurs 1 - Instagram
     Årskurs 2 - Instagram

     Förskoleklass A - Instagram
     Förskoleklass B - Instagram
     Kunskapshuset - Instagram
Västra Hamnens skola
     Mediatekets blogg

     5D:s bokblogg
Ängslättskolan - Instagram
Örtagårdsskolan
Facebook
Bibliotek - Blogg
YouTube
Instagram

Utöver ovan listade konton finns pedagogiska bloggar och konton för skolklasser. Dessa går att hitta via skolornas pedagogiska webbplatser.

Äldre konton finns listade separat här.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Agnefrids Gymnasium - Instagram
Agnefrids Gymnasium - Facebook
Byggymnasiet
Edico - Facebook

Komvux Södervärn
    Blogg
    Bibliotek - Facebook
    Bibliotek - Instagram
     Twitter
Malmö Borgarskola
     Facebook
    Blogg
     Instagram
     IB - Blogg
     Education UK - Facebook
     Feministiskt utskott - Facebook
     IB - Facebook
     IB coordinator - Facebook
     Kör - Facebook
Malmö idrottsgymnasium
    Facebook
    Facebookgrupp
Malmö latinskola    
     Bibliotek - Instagram
     Bibliotek - Twitter
     Instagram
    Pintrest
    Twitter
Malmö lärlingscenter
    Facebook
    Instagram
Pauliskolan
    Facebook
    Google +
     Instagram
   
Mediateket - Twitter
     Mediateket - Facebook
     Mediateket - Blogg
     Twitter
St Petri
    Bibliotek - Instagram
    Bibliotek - Twitter
     Bibliotek - Blogg
     Facebook
TODO Malmö
     Facebook
     Instagram
Universitetsholmen
     Facebook
     Instagram
Valdemarsro gymnasium - Instagram
Vägledningscentrum - Facebook
Värnhemsskolan
    Facebook
    Frisör och stylingsalong - Facebook
    Instagram
     Restaurangskolan - Instagram

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningen
Hälsa, vård och omsorg - Facebook
Hälsa, vård och omsorg - Twitter

Mötesplatser för seniorer
Mötesplats Dammfrigården - Facebook
Mötesplats Seniorum - Instagram
Mötesplats Tuppen - Facebook
 

Kostenheten
Mathildenborgs storkök och restaurang - Facebook

Äldreboenden
Bellisgården - Instagram
Blombuketten - Instagram
Gyllebogården - Instagram
Lindängelund - Facebook 
Rönnbäret - Instagram
Trevnaden - Instagram
Tygelsjögården - Instagram
Vittlingen - Instagram

Kulturförvaltningen

Allaktivitetshuset Hermodsdal
     Facebook

     Instagram
Allaktivitetshuset Lindängen
     Facebook

     Instagram
Arena 305 
     Facebook
     Instagram
     YouTube
Bellevuegårdsbiblioteket - Facebook
Design Malmö
     Facebook
     Instagram
Garaget
    Facebook
    Instagram
Husiebiblioteket
    Facebook
    Instagram
Kirsebergsbiblioteket
     Facebook
     Instagram
Kirsebergs fritids- och kulturhus
     Facebook
     Instagram
Kulturstrategi 2014-2020 - Facebook
Limhamnsbiblioteket - Facebook
Lindängenbiblioteket
    Facebook
    Instagram
     Soundcloud
Malmö Konsthall - Facebook

Malmö Konstmuseum
    Facebook
    Instagram
Malmö Muséer
     Facebook    
     Flickr
     Instagram
     Science center - blogg
     Twitter
     Youtube
Malmö kulturskola
     Facebook

     Instagram
     YouTube
Malmö kulturstöd - Facebook
Malmö stadsarkiv
    Facebook
     Flickr
     Instagram
     Malmö under andra världskriget - Facebook
Masten 2 - Instagram
Oxiebiblioteket
    Facebook
    Instagram
Rosengårdsbiblioteket
     Facebook
     Instagram
Sommarscen Malmö - Facebook
Soundwalk - Soundcloud
Tygelsjöbiblioteket - Facebook

Senast ändrad: 2019-10-07 16:09