$left
$middle

Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: Justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat Anslag


  Förskolenämnden hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 30 september. §§124-138 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 5 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivts genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 26 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 26 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden Framställning om trafiksäkerhetsåtgärder på Almlundavägen TN-2022-2018 hade sammanträde 3 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 39. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 30 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv