$left
$middle

Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 24 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 17 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 15 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 46. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 17 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 17 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 18 november. §144 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 16 november. §§ 175-187 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämnden hade sammaträde 2 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 17 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 8 november. §§ 75-85 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 november. §§ 96-104 i protokollet är nu justerat och har tillgännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 3 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 9 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 8 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 14 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 45. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 8 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 10 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 9 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 31 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 25 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 7 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 44. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 3 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 27 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 27 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 26 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv