Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll.

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen hade sammanträde 19 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-20 09.04
 • Anslag: justerat protokoll.

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 18 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-18 12.16
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Förvaltningsövergripande hade sammanträde 17 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-17 14.24
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon v 28. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta gatukontoret, 040-34 13 59
  2018-07-17 08.14
 • Anslag: justerat protokoll

  Revosorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 28 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag
  2018-07-16 11.22
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Förvaltningsövergripande hade sammanträde den 13 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-13 13.53
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 12 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-12 14.00
 • Kungörelse: ansökan om bygglov.

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2018-07-12 08.14
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 5 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-11 09.15
 • Kungörelse: flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vecka 27. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2018-07-09 08.13
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 2 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-06 13.15
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 5 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-05 13.57
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets och Gatukontoret hade sammanträde 5 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-05 13.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Väster hade sammanträde 4 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-05 10.26
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 2 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-05 10.21
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 19-20 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-07-03 12.27
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 26. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2018-07-02 14.41

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14