Publicerad 20 april 2020

20 april 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag:justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 3 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-10
 • Anslag: justerat protokoll.


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 10 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-10
 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 3 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 2 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 30 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 26 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-08
 • Kungörelse: flyttande fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 27. H ar du frågor om flyttade fordon? Kontakta fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2020-07-07
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 26 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 3 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 29 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-03
 • Kungörelse: ansökan om bygglov.


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som inebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2020-07-03
 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 18 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-02
 • Anslag: justerat protokoll.


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 29 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-02
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 23 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-02
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 22 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-01
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-01
 • Anslag: justerat protokoll


  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 24 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-01
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 22 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-01