Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 12 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-14 14.03
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 7 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-14 13.51
 • Kallelse och föredragslista.

  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 22 november.
  2018-11-14 08.20
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 13 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-13 11.34
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämndens fastighets- och gatudelegation hade sammanträde 12 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-13 10.11
 • Anslag: Justerat protokoll

  Tekniska nämndens fastighets- och gatudelegation hade sammanträde 12 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-13 09.47
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 5 november. Protokollet är nu justerat om har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-13 07.26
 • Anslag: justerat protokoll.

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 12 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-12 14.01
 • Kungörelse: flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vecka 44. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2018-11-12 08.08
 • Kungörelse: ansökan om bygglov.

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du det.
  2018-11-12 08.04
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 19 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-09 08.17
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 5 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-09 08.13
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 8 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-08 13.46
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 25 oktober. §260 i protokollet justeras omedelbart och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-08 08.13
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 5 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-07 18.10
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 6 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-07 18.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Väster hade sammanträde 7 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-07 18.03
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 29 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-07 17.59
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 6 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-07 07.27
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 44. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2018-11-06 11.11
 • Kungörelse: ansökan om bygglov.

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2018-11-06 10.47
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde 23 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-06 10.43
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämnden hade sammanträde 30 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-06 10.36
 • Anslag: Justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 29 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-05 15.27
 • Anslag: Justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 22 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-05 08.43
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämnden hade sammanträde 24 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-02 07.49
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 25 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-01 16.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämnden hade sammanträde 25 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-01 12.04
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 26 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-01 09.49

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14