Publicerad 22 mars 2019

22 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 16 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-24 11.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 15 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-24 11.22
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 15 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-24 10.56
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 16 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-24 08.00
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 16. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-04-23 15.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 11 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-23 15.32
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde 10 april. §§ 54-64 och 66-70 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-23 11.36
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 15 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-23 11.27
 • Anslag: justerat protokoll.

  Grundskolenämnden hade sammanträde 14 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-23 09.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämnden hade sammanträde 11 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-18 08.32
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 17 april. Protokollet är nu justerat angående äskande av p-köpmedel, nr5, TN-2019-1710 och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-17 15.24
 • Kungörelse: ansökan om bygglov

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2019-04-17 15.04
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 17 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-17 13.59
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 11 april. §§ 79-100 samt §§102-106 i protokollet är nu justrade och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-17 11.55
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 9 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-16 11.05
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 15 april. §117 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-16 07.35
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 april. Protokollet är nu juterat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-15 14.17
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknas- och socialnämnden hade sammanträde 11 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-04-15 14.14
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-15 12.05
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott 15-19 hade sammanträde 8 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-15 11.59
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 5 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-15 08.31
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 14. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,          040-34 13 59
  2019-04-15 08.24
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 8 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-12 13.31
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 3 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-12 12.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-12 10.05
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 11 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-12 08.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 april. §§ 81-85 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-12 08.40
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 5 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-12 08.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 4 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-12 08.00
 • Kallelse och föredragslista.

  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 25 april.
  2019-04-11 15.05
 • Anslag: justerat protokoll.

  Miljönämnden hade sammanträde 10 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-11 11.03
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 8 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-11 10.44
 • Anslag: justerat protokoll.

  Revisorskollegiet hade sammanträde 10 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-11 10.40
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämndens delegation 1 hade sammanträde 2 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-11 08.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 10 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-11 08.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Trafiknämnden hade sammanträde 2 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-11 08.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 1 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-10 14.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 1 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-10 14.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 10 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-10 14.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 10 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-10 08.44
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-09 11.12
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 2 april. protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-09 11.09
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 1 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-09 08.00
 • Kungörelse: flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vecka 14. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-04-09 07.38
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-09 07.34
 • Anslag: Justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 2 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-05 09.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård och omsorgsnämnden hade sammanträde 28 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-05 08.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden hade sammanträde 28 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-05 08.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 28 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-05 08.00
 • Anslag:justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 29 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-05 08.00
 • Anslag:justerat protokoll

  Arbetsmarknads-och socialnämnden hade sammanträde 28 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-04 09.58
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 21 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-04 09.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-04 08.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämnden hade sammanträde 27 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-04 08.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämnden hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-03 09.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 22 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-02 15.00
 • Kungörelse: Flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vecka 13. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.
  2019-04-01 14.00
 • Anslag: justerat protokoll

  FINSAM i Malmö hade sammanträde 21 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-01 12.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Bostadsanpassningsbidrag: Vecka 10-2019- vecka 13-2019 hade sammanträde 1 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-04-01 09.00