Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-20 15.27
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 7 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-20 07.56
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-20 07.53
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 11. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta gatukontoret, 040- 34 13 59.
  2018-03-19 13.17
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-19 11.31
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 8 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-19 08.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Arbetsutskott §40 hade sammanträde 15 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-16 15.26
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-16 11.28
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 14 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-15 14.34
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-15 12.20
 • Anslag: justerat protokoll

  Trafiknämnden hade sammanträde 28 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-14 08.31
 • Kallelse och föredragningslista

  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 22 mars.
  2018-03-14 08.26
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2018-03-14 07.47
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 1 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-14 07.43
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämndens arbetsutskott § 38 Granskning för detaljplan för del av fastigheten Hyllie 7:3 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5508) hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2018-03-13 14.21
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-13 11.38
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnens gatudelegation hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-13 08.49
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 10. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret, 040-34 13 59.
  2018-03-12 16.05
 • Anslag: justerat protokoll.

  VA SYD ägarnämnd Eslöv/ägarnämnd Malmö hade sammanträde 7 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-09 13.54
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 8 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-08 13.24
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kulturnämnden hade sammanträde 28 februari. §§30-32 är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-08 13.20
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-08 12.39
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 5 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-08 09.54
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-08 09.44
 • Anslag: justerat protokoll.

  Miljönämnden hade sammanträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-08 08.16
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Väster hade sammanträde 2 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-08 07.30
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 7 mars. §74 är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-08 07.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Utskottet för demokrati jämställdhet och mänskliga rättigheter hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-07 14.28
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-07 07.27
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 9. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret 040 - 34 13 59.
  2018-03-05 14.08
 • Anslag: justerat protokoll.

  Näringslivsutskottet hade sammanträde 13 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-05 11.34
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-05 09.52
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 23 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-02 12.04
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämnden hade sammanträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-01 15.31
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 21 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-01 15.28
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämnden hade sammanträde 28 februari. §§ 30-32 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-01 15.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämnden hade sammanträde 20 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-01 14.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 27 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-03-01 13.55

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14