Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 5 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-17 13.58
 • Anslag: Justerat protokoll

  Servicenämndens arbetsutskott § 114 Remiss om Granskning för förslag på detaljplan för fastigheterna Cykeln 14 och 15 Innerstaden i Malmö (Dp 5568). Sammanträdesdag 12 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-17 11.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 17 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-17 10.16
 • Kungörelse: Flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 49. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.
  2018-12-17 08.32
 • Anslag: Justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 14 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-17 07.40
 • Anslag: Justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 14 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-17 07.36
 • Anslag: justerat protokoll.

  Miljönåmnden hade sammanträde 11 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-14 15.52
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämnden hade sammanträde 13 december. § 139 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-14 13.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 6 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-14 12.55
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 6 december. § 163 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2018-12-14 08.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiet hade sammanträde 12 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-13 16.16
 • Kallelse och föredragslista

  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 20 december.
  2018-12-13 15.28
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-13 15.16
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 12 december. Parkeringsköp, nr 13 TN-2018-3495. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-13 11.37
 • Anslag: justerat protokoll 

  Fstighetskontoret hade sammanträde 12 december. Parkeringsköp, nr 12. TN-2018-4324. Protokollet är nu juserat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-13 09.56
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 11 december. Parkeringsköp, nr 11 TN-2016-2115, TN-2016-589 och TN 2016-1053. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-13 09.49
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 12 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-12 09.05
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 6 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-12 08.14
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 4 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-11 14.37
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 3 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-11 13.55
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 3 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-11 08.41
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Hä hittar du flyttade fordon vecka 48. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,          040-34 13 59.
  2018-12-10 15.22
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegation hade sammanträde 10 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-10 15.18
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 december. § 99 i protokollet är omedelbart justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-10 14.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 30 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.  
  2018-12-10 12.13
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 6 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-10 09.46
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 26 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-07 15.29
 • Anslag: justerat protokoll

  Bostadsanpassningsbidrag: vecka 47-2018-vecka 49-2018Stadsbyggnadsnämnens delegation hade sammanträde 7 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-07 11.02
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 21 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-07 10.47
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 6 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-07 10.05
 • Anslag: justerat protokoll.

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 29 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-07 08.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socailnämnden hade sammanträde 29 november §§404 - 446 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-06 09.21
 • Anslag: justerat protokoll.

  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-06 08.17
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 22 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-06 08.10
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kulturnämndens utskott för kulturstödfrågor hade sammanträde 5 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-05 15.23
 • Anslag: justerat protokoll.

  Servicenämnden hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-05 15.18
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-05 14.11
 • Anslag: justerat protokoll.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-05 13.32
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 3 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-05 11.03
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekninska nämndens fastighets- och gatudelegation hade sammanträde 4 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-05 07.57
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 4 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-04 11.21
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämnden hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat om har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-04 07.41
 • Anslag: Justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 3 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-12-03 11.37
 • Kungörelse: Flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 48. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.
  2018-12-03 10.11

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14