Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll

  Förtroendenämnden hade sammanträde 19 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-24 08.12
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämnden hade sammanträde 19 september. §§ 122 & 125 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-24 08.09
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 17 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-21 07.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 sptember. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-20 15.16
 • Anslag: justert protokoll

  Revisorskollegiet hade sammanträde 19 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-20 07.34
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 3 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-19 15.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegation hade sammanträde 19 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-19 09.03
 • Kallelse och föredragningslista

  Här hittar du kallelseoch föredragningslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 27 september.
  2018-09-19 08.56
 • Anslag: justerat protokoll

  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 18 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-19 08.45
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 18 september. § 86 Granskning för förslag på detaljplan för del av fastigheten Tygelsjö 20:5 m.fl. i Tygelsjö i Malmö (Dp 5558) samt § 87 Granskning för förslag på detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:3 i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5548). Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2018-09-19 08.24
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 27 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-18 08.31
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 17 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-17 11.03
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon 37. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2018-09-17 09.57
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 5 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-17 07.40
 • Anslag: justerta protokoll

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-14 10.50
 • Anslag: justerat protokoll.

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-14 10.15
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 13 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-13 15.48
 • Anslag: justerat protkoll

  Tekniska nämndens fastighets- och gatudelegation hade sammanträde 13 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-13 15.45
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 6 september.Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-13 13.09
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-13 11.13
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-13 09.55
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-13 08.15
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-12 12.51
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-11 13.19
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-11 08.09
 • Anslag: justerat protokoll

  Finsam i Malmö hade sammanträde 4 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-10 11.50
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 36. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2018-09-10 11.45
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämndens delegation  för bostadsanpassningsbidrag: vecka 30-2018 - vecka 36-2018 hade sammanträde 7 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-07 15.16
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden hade sammanträde 28 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-07 10.31
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämnden hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-06 11.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård och omsorgsnämnden hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-06 11.27
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Väster hade sammanträde 5 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-06 11.24
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämnden hade sammanträde 29 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-06 11.21
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 29 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-05 14.16
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 5 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-05 14.12
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde 28 augusti. §§ 94 98 och 100 110 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-04 12.37
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 27 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-09-03 15.32
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 35. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2018-09-03 10.16

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14