Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


  • Anslag: Justerat protokoll


    Förskolenämnden hade sammanträde 24 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

  • Anslag: Justerat protokoll


    Fritidsnämnden hade sammanträde 24 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

  • Anslag: Justerat protokoll


    Hälsa-, vård och omsorgsnämnden hade sammanträde 24 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.