Publicerad 20 april 2020

20 april 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 10 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-08-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 augusti. §§ 157-164, § 166 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-08-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 10 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-08-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 4 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-08-11
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 32. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2020-08-10
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 7 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-08-07
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 6 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-08-07
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott förvaltningsövergripande hade sammanträde 28 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-08-05
 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du desssa
  2020-08-04
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 31. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,         040- 34 13 59
  2020-08-03
 • Kungörelse: Förslag till detaljplan.


  Förslag till detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö, Dp 5615, finns tillgängligt för granskning under tiden 3 - 31 augusti 2020.
  2020-08-03