Publicerad 5 juli 2019

5 juli 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorskollegiet hade sammanträde 21 augusti. Protokollet är nu justerta och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-23
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 22 augusti. Parkeringsköpsavtal nr 8, TN 2019-1464 och Parkeringsköpsavtal nr 9, TN 2019-2507 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-22
 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 20 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-21
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 14 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-21
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 20 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-21
 • Kallelse och föredragslista


  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 5 september.
  2019-08-21
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 16 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-21
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 13 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-20
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 33. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets - och gatukontoret, 040 34 13 59.
  2019-08-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 12 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen hade sammanträde 12 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 augusti. Protokollet är nu justert och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 19 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 augusti. §§ 169-170 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-16
 • Anslag: justerat protokoll 


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade samanträde 15 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 14 augusti. § 176, § 177 och § 178 i protokollet blev omedelbart justerade.
  2019-08-15
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 32. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,        040- 34 13 59
  2019-08-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- ch gatukontoret hade sammanträde 12 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott förvaltningsövergripande hade sammanträde 7 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott förvaltningsövergripande hade sammanträde 9 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott förvaltningsövergripande hade sammanträde 30 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-08
 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 5 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-07
 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2019-08-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 6 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-06
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 30. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-08-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 2 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-08-02