Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 20 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 22 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 20 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 20 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 20 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 12 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom ansalg.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 20 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 12 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 11 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Samråd planerad vindkraftsetablering


  Planerad Vindkraftsetablering vid Yttre Ringvägen, Malmö Stad.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 2. Har du några frågor om flyttade fordon? kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 13 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde den 22 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 januari. §§2, 7, 10, 11 och 12 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 5 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 7 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 21 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: ansökan om bygglov.


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 1 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 1. Har du frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 53. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.