$left
$middle

Om personuppgifter

Här får du veta hur kommunen handskas med personuppgifter.

Precis som andra organisationer hanterar Malmö stad ett stort antal personuppgifter: namn, adresser och födelsedata är några exempel. Här får du veta hur vi handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du som medborgare har när det gäller dina personuppgifter.

Informationen på den här sidan i PDF-format Pdf, 123 kB.

Kontakta oss

  • Dataskyddsombud Malmö stad

sv