$left
$middle

Malmömodellen för kontinuitet – Malmö stads arbetssätt för hemtjänsten

I Malmö stad arbetar hemtjänsten efter ”Malmömodellen för kontinuitet”. Syftet med Malmömodellen är att brukare ska få mer att säga till om i planeringen av hur och när hemtjänstinsatser ska utföras. Samtidigt ska omvårdnadspersonalen få ökat inflytande över sitt dagliga arbete.

Kärnan i hemtjänstens uppdrag är att skapa förutsättningar för bästa möjliga hälsa, vård och omsorg åt alla hemmaboende som behöver det. Arbetet i hemtjänsten utförs ofta hos äldre personer med omfattande och komplexa stöd- och vårdbehov. Därför behöver arbetet följa en tydlig modell som säkrar både kvalitet och likvärdighet.

Med Malmömodellen planerar hemtjänsten utifrån varje persons individuella behov för att kunna ge en trygg vård och omsorg. Arbetsmodellen gör också att omvårdnadspersonalen blir mer delaktig i planeringen av sitt dagliga arbete.

Malmömodellen för kontinuitet håller i dagsläget på att införas i alla Malmö stads 50 hemtjänstsektioner.

Arbetssätt

Malmömodellen för kontinuitet har fyra hörnstenar: fast omsorgskontakt, omvårdnadslag och insats- respektive dagsplanering.

Stödmaterial

Ta del av Malmö stads stödmaterial och mer information om fast omsorgskontakt.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv