$left
$middle

Hemtjänst

Från hemtjänsten kan du få hjälp med dagliga sysslor som bland annat att sköta din personliga hygien, måltider, städning, tvätt och inköp. Är du sjuk och i behov av vård kan du även få det i ditt hem.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med att ansöka om hemtjänst.

Efter du skickat in ansökan

Efter att du skickat in din ansökan gör en biståndshandläggare ett hembesök hos dig och utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov.

Möjligheterna att få hjälp bestäms med stöd av socialtjänstlagen och det är denna hjälp som kallas bistånd. Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Vad hemtjänsten kan hjälpa till med

Utifrån de behov du har kan du till exempel få hjälp med

  • tvättning och städning (fönsterputsning ingår)
  • inköp
  • måltider
  • personlig omvårdnad (på- och avklädning, personlig hygien och duschning)
  • förflyttning
  • trygghetslarm
  • telefonservice.

Hemtjänsten arbetar dygnet runt hela året inklusive alla helgdagar.

Behöver du tillsyn på natten?

Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Hemtjänstpersonalens uppgift är att tillsammans med dig planera och utföra de sysslor som du själv inte klarar av. Du som har hemtjänst har rätt att bli erbjuden en så kallad fast omsorgskontakt, som ansvarar för att känna till just dina speciella behov. En fast omsorgskontakt är omvårdnadspersonal vars uppdrag är att i kontakt med dig arbeta för att du ska få en god och trygg vård och omsorg.

Avgift för hemtjänst

Malmö stad fastställer avgiften du ska betala för hemtjänst utifrån din beräknade inkomst de närmaste 12 månaderna.

Byta serviceinsatser

Du kan byta mellan beslutade serviceinsatser (tvättning, städning med mera), och vid enstaka tillfällen välja en serviceinsats som ej är beslutad. Eller så kan du använda tiden med personalen för en social aktivitet som exempelvis att vistas ute, pratstund, hjälp med att kontakta anhörig eller läsa post.

Överklaga beslut om hemtjänst

Har du fått avslag på din ansökan om hemtjänst och vill överklaga beslutet?

Är du anhörig?

Du kan ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

Kontakta oss

sv