$left
$middle

Bostadsanpassningsbidrag

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. För bidraget kan du anpassa bostaden.

Anpassningarna ska behövas för just dina behov. Det kan vara anpassningar för att du ska kunna

  • komma in i och ut ur din bostad
  • förflytta dig i din bostad
  • klara din hygien

Innan du ansöker – kontakta arbetsterapeut eller annan sakkunnig

De behöver skriva ett intyg att anpassningen är nödvändig för dig. Intyget ska bifogas till ansökan. För att komma i kontakt med kommunens arbetsterapeuter, kontakta Malmö stads kontaktcenter på 040-34 10 00.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

För att din ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska vara fullständig behöver du:

  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att bostadsanpassning är nödvändigt med hänsyn till funktionsnedsättningen.
  • Skriftligt medgivande från fastighetsägare.
  • Skriftligt medgivande från eventuella andra personer som står med på ditt bostadskontrakt som hyrestagare eller ägare av bostaden.

Om du inte själv vill eller kan inhämta och skicka in medgivande kan du ange på ansökningsblanketten att du ger stadsbyggnadskontoret fullmakt att göra det.

Du kan ladda ned blanketter för ansökan och medgivande via länken nedan.

Du kan även göra en direktansökan i Malmö stads system för bostadsanpassningsbidrag, BAB Online. Det gör du via länken nedan.

Se filmen om hur du ansöker

Efter att du skickat in din ansökan

När du ansökt om bidrag för bostadsanpassning går ditt ärende igenom följande steg.

Felanmälan av utrustning

Finns det fel på utrustning du fått via bostadsanpassningsbidrag kan du göra en felanmälan.

Läs mer

Kontakta oss

sv